Zákon č. 58/1952 Zb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do01.06.1954
Účinnosť od 17.11.1952 do01.06.1954
Zrušený 26/1954 Zb.