Nariadenie vlády č. 48/1952 Zb.Nariadenie o úprave colného sadzobníka

Čiastka 28/1952
Platnosť od 09.10.1952 do30.06.1980
Účinnosť od 10.10.1952 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.10.1952 - 30.06.1980