Nariadenie vlády č. 42/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút

Čiastka 25/1952
Platnosť od 19.09.1952 do16.05.1954
Účinnosť od 19.09.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.