Nariadenie vlády č. 41/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)

(v znení č. 72/1952 Zb., 99/1953 Zb.)

Čiastka 24/1952
Platnosť od 06.09.1952 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1958
Zrušený 30/1958 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 72/1952 Zb. určuje, pre ktoré podniky a organizácie nadobúda toto nariadenie vlády účinnosť od 1. januára 1953. Vyhláška č. 99/1953 Zb. určuje, pre ktoré podniky a organizácie nadobúda toto nariadenie vlády účinnosť od 1. januára 1954.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1954 - 31.12.1958 99/1953 Zb.
01.01.1953 - 31.12.1953 72/1952 Zb.