Nariadenie vlády č. 2/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok

(v znení č. 62/1953 Zb., 62/1953 Zb.)

Čiastka 2/1952
Platnosť od 29.02.1952 do31.03.1955
Účinnosť od 01.01.1954 do31.03.1955
Zrušený 37/1954 Zb.