Nariadenie č. 17/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov

Čiastka 10/1952
Platnosť od 28.05.1952 do31.03.1964
Účinnosť od 28.05.1952 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.05.1952 - 31.03.1964