Nariadenie vlády č. 109/1952 Zb.Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov

(v znení č. 84/1953 Zb.)

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.