Nariadenie vlády č. 108/1952 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych

(v znení č. 28/1956 Zb.)

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do27.12.1960
Účinnosť od 01.07.1956 do27.12.1960
Zrušený 186/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1956 - 27.12.1960 28/1956 Zb.
01.01.1953 - 30.06.1956