Nariadenie č. 103/1952 Zb.Nariadenie o zovňajšom označení členov závodnej stráže

Čiastka 43/1952
Platnosť od 30.12.1952 do31.07.1965
Účinnosť od 15.12.1952 do31.07.1965
Zrušený 70/1965 Zb.

OBSAH

103.

Nariadenie ministra národnej bezpečnosti

zo dňa 28. decembra 1952

o zovňajšom označení členov závodnej stráže.

Minister národnej bezpečnosti nariaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národnej bezpečnosti:


§ 1.

(1) Občania, ktorí boli povolaní na službu ako členovia závodnej stráže, sú pri plnení svojich služobných povinností označení červenou páskou 10 cm širokou, na ktorej sú žlto vytlačené písmená ZS o výške 60 mm a šírke 15 mm a na ktorej je odtlačok okrúhlej pečiatky príslušnej krajskej správy verejnej bezpečnosti.

(2) Páska sa nosí na ľavom zálaktí.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 1952.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.