Nariadenie vlády č. 10/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch

(v znení č. 48/1953 Zb.)

Čiastka 6/1952
Platnosť od 19.04.1952 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.06.1953 - 14.08.1957 48/1953 Zb.
01.04.1952 - 07.06.1953