Vyhláška č. 88/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950

Čiastka 45/1951
Platnosť od 15.11.1951
Účinnosť od 15.11.1951

88.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 9. novembra 1951

o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950.


V diele 9 českého znenia vyhlášky ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950, sa opravuje nesprávny názov pre obec Rymberk v okrese Kamenice nad Lipou „Podlesí“ na „Polesí“.


Spurný v. r.