Vyhláška č. 51/1951 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951

Čiastka 30/1951
Platnosť od 09.07.1951
Účinnosť od 09.07.1951
Redakčná poznámka

Platnosť uvedeného protokolu sa podľa ustanovenia jeho odseku 11 písm. (b) rozširuje dňom 19. októbra 1951 na Rakúsko a dňom 7. októbra 1951 na Republiku Peru, ktoré sa od spomenutých dát staly smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška č. 87/1951 ...