Vyhláška č. 123/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách

Čiastka 49/1950
Platnosť od 21.08.1950 do09.05.1990
Účinnosť od 21.08.1950 do09.05.1990
Zrušený 163/1990 Zb.

123

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 15. augusta 1950

o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách


V § 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách, opravuje sa tlačová chyba v druhej vete, takže táto veta znie potom správne takto: „Tieto fakulty sústredia aj bohoslovecké štúdium, ktoré dosiaľ zabezpečovaly najmä Biblický ústav Jednoty českobratskej v Kutnej Hore a Bohoslovecký seminár československých baptistov v Prahe, ktoré sa zrušujú.“


Dr. Palečková v. r.