Nariadenie č. 8/1949 Zb.Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů

Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949 do05.07.1961
Účinnosť od 27.01.1949 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.01.1949 - 05.07.1961