Nariadenie č. 8/1949 Zb.Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů

Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949 do05.07.1961
Účinnosť od 27.01.1949 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

OBSAH

8.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 19. ledna 1949,

jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 144, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví, a podle § 6 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 320 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:


§ 1

Dnem 1. února 1949 nabývají účinnosti:

1. zákon č. 319/1948 Sb., pokud jeho jednotlivá ustanovení nenabyla podle § 144, odst. 2 účinnosti již dříve;

2. zákon č. 320/1948 Sb.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.