Vyhláška č. 71/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

(v znení č. 190/1949 Zb., 190/1949 Zb.)

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949
Účinnosť od 15.03.1949