Vyhláška č. 26/1949 Zb.Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci

Čiastka 10/1949
Platnosť od 15.02.1949 do19.07.1950
Účinnosť od 15.02.1949 do19.07.1950
Zrušený 92/1950 Zb.

26.

Vyhláška ministerstiev

zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 3. ledna 1949

o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci.

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:


Čl. I

Dnem 1. ledna 1949 počal působiti Státní veterinární vyšetřovací ústav se sídlem v Liberci, zřízený podle zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby (dále jen „ústav“).

Čl. II

Úředním obvodem ústavu je obvod krajského národního výboru v Liberci.


Čl. III

Ústav plní úkoly v oboru vyšetřování potravin živočišného původu, uvedené v nařízení č. 240/1897 ř. z., pokud nejde pouze o chemické vyšetřování potravin.


Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.