Nariadenie č. 210/1949 Zb.Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti.

Čiastka 64/1949
Platnosť od 29.09.1949 do24.06.1955
Účinnosť od 01.01.1949 do24.06.1955

OBSAH

210.

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 14. septembra 1949

o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti.

Minister vnútra nariaďuje podľa § 15, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 286 Sb., o národnej bezpečnosti:


§ 1.

(1) Osoby, povolané na službu podľa § 15, ods. 3 zák. č. 286/1948 Sb. sú pri výkone služby označené tmavočervenou páskou 10 cm širokou, na ktorej sú vytlačené čierno písmená LM vo výške 60 mm a šírke 15 mm a na ktorej je odtlačok guľatej pečiatky príslušného krajského veliteľstva národnej bezpečnosti.

(2) Páska sa nosí na ľavom zálaktí.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.