Vyhláška č. 2/1949 Zb.Vyhláška o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou

Čiastka 1/1949
Platnosť od 20.01.1949 do30.09.1992
Účinnosť od 20.01.1949 do30.09.1992
Zrušený 123/1992 Zb.

2.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 19. januára 1949

o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou.

Po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí podľa § 11, ods. 2 zákona zo dňa 29. marca 1928, č. 55 Sb., o cestovných pasoch, zrušuje sa vyhláška zo dňa 15. mája 1947, č. 76 Sb., o úľavách od vízovej povinnosti v styku s Franciou, a obnovuje sa s okamžitou platnosťou vízová povinnosť pre majiteľov diplomatických a osobitných (služobných) cestovných pasov francúzskych.

Nosek v. r.