Vyhláška č. 197/1949 Zb.Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949.

Čiastka 58/1949
Platnosť od 10.08.1949
Účinnosť od 10.08.1949