Nariadenie vlády č. 164/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1949