Nariadenie vlády č. 12/1949 Zb.Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov

(v znení č. 57/1949 Zb., 112/1949 Zb.)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 10.05.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.