Nariadenie vlády č. 116/1949 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe

Čiastka 38/1949
Platnosť od 25.05.1949 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1958 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.