Vyhláška č. 4/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.

Čiastka 2/1948
Platnosť od 20.01.1948 do30.09.1950
Účinnosť od 20.01.1948 do30.09.1950
Zrušený 85/1950 Zb.

4

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 7. ledna 1948

o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.


Ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., se opravují tyto tiskové chyby:

a) v § 5, odst. 7 citace v závorce „odstavec 4" na „odstavec 6“,

b) v § 5, odst. 13 slova „v odstavcích 2 a 6 až 8" na „v odstavcích 3 a 6 až 8“,

c) v § 20, odst. 13 slovo „dovědí" na „doví“.


Nosek v. r.