Vyhláška č. 27/1948 Zb.Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.

Čiastka 12/1948
Platnosť od 20.03.1948 do19.04.1948
Účinnosť od 20.03.1948 do19.04.1948
Zrušený 155/1948 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nabyla mezinárodní účinnosti 17. února 1948.

27

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 9. března 1948

o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.


Dohoda o vyclívání jihoslovanských vín, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jugoslavie v Praze a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1946, č. 226 Sb., byla dne 12. února 1947 schválena ústavodárným Národním shromážděním a dne 31. prosince 1947 byla ratifikována presidentem republiky.


Ratifikace této dohody presidentem republiky byla notifikována vládě Federativní lidové republiky Jugoslavie dne 17. února 1948 a tímto dnem nabyla dohoda podle svého ustanovení mezinárodní účinnosti.


Masaryk v. r.