Vyhláška č. 269/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky zákon o päťročnom pláne)

Čiastka 99/1948
Platnosť od 17.12.1948 do05.11.1958
Účinnosť od 17.12.1948 do05.11.1958
Zrušený 63/1958 Zb.

269

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 13. decembra 1948

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne).


V úradnom slovenskom znení zákona č. 241/1948 Sb. sa opravuje v § 5, písm. r) slovo „mastných“ na „mäsových“.


Za ministra:

Adamec v. r.