Vyhláška č. 268/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.

Čiastka 99/1948
Platnosť od 17.12.1948
Účinnosť od 17.12.1948

268

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 13. decembra 1948

o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.


V čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení sa opravuje dátum vydania „9. mája 1948“ na „9. júna 1948".


Za ministra:

Adamec v. r.