Nariadenie vlády č. 25/1948 Zb.Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy".

Čiastka 12/1948
Platnosť od 20.03.1948 do31.12.1948
Účinnosť od 20.03.1948 do31.12.1948
Zrušený 312/1948 Zb.

OBSAH

25

Vládní nařízení

ze dne 5. března 1948,

kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy".

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:


§ 1

Podnik „Státní lesy a statky“ v zemích České a Moravskoslezské a podniky „Státní statky“ a „Státní lesy“ na Slovensku se slučují v jeden státní podnik, zvaný „Státní lesy a statky“, který se prohlašuje za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 vládního nařízení ze dne 25. Září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní).

§ 2

Vládní nařízení ze dne 26. února 1946, č. 40 Sb., o rozdělení podniku „Státní lesy a statky“, se zrušuje.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství a financí.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. .r

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.