Zákon č. 194/1948 Zb.Zákon jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.

Čiastka 69/1948
Platnosť od 04.08.1948 do30.01.1953
Účinnosť od 01.04.1948 do30.01.1953
Zrušený 6/1953 Zb.

OBSAH

194

Zákon

ze dne 20. července 1948,

jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Působnost ministra a ministerstva školství a osvěty podle dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 130 Sb., o státní péči osvětové, a podle zákona ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb., o veřejných knihovnách obecních, přechází na ministra a ministerstvo informací.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1948; provedou jej ministři školství a osvěty a informací.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.