Vyhláška č. 18/1948 Zb.Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny.

Čiastka 8/1948
Platnosť od 21.02.1948
Účinnosť od 21.02.1948

OBSAH

18

Vyhláška ministra financí

ze dne 9. února 1948

o stažení některých drobných mincí československé měny.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:

§ 1

Drobné mince československé měny po 50 h ze zinku vydané do roku 1945, jakož i mince stejné hodnoty ze spěže (bronzu) niklové a z hliníku, vydané na Slovensku do roku 1945, přestanou býti zákonným platidlem dnem 29. února 1948.

§ 2

Od 1. března 1948 do 31. března 1948 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. březnu 1948 jest jakákoliv výměna těchto mincí vyloučena.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.