Zákon č. 175/1948 Zb.Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.

Čiastka 63/1948
Platnosť od 29.07.1948 do31.12.1965
Účinnosť od 29.07.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

175

Zákon

ze dne 21. července 1948,

kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení § 4 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, se mění a zní:

„Přiděliti k práci lze nejdéle na dobu jednoho roku; tato doba může se prodloužiti jen z naléhavých důvodů, a to nejvýše dvakrát, vždy na dobu ne delší jednoho roku.“


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana.