Vyhláška č. 172/1948 Zb.Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.

Čiastka 61/1948
Platnosť od 17.07.1948
Účinnosť od 17.07.1948

OBSAH

172

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 8. června 1948

o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.

Vyhlašuji, že vláda republiky Československé oznámila:


A. vládě bulharské prostřednictvím československého vyslanectví v Sofii dne 5. března 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 8 mírové smlouvy s Bulharskem ze dne 10. února 1947, č. 207 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Bulharskem:

1. Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních ze dne 15. května 1926, č. 58 Sb. z roku 1927;

2. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze dne 15. května 1926, č. 59 Sb. z roku 1927;

3. Konvence o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných ze dne 6. června 1925, č. 81 Sb. z roku 1926;

B. vládě italské prostřednictvím československého vyslanectví v Římě dne 25. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 44 mírové smlouvy s Itálií ze dne 10. února 1947, č. 5 Sb. z roku 1948, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Italií:

1. Konsulární úmluva ze dne 1. března 1924, č. 35 Sb. z roku 1925;

2. Úmluva o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních ze dne 6. dubna 1922, č. 127 Sb. z roku 1926;

3. Úmluva o právní ochraně státních příslušníků ze dne 6. dubna 1922, č. 126 Sb. z roku 1926;

4. Úmluva o vydání zločinců ze dne 6. dubna 1922, č. 128 Sb. z roku 1926;

5. Úmluva o vzájemném vydání dokladů, listin a spisů týkajících se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se stali občany jednoho nebo druhého státu v důsledku ustanovení mírových smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po vzniku evropské války (1914-1918), ze dne 23. května 1931, č. 13 Sb. z roku 1932;

C. vládě maďarské prostřednictvím československého vyslanectví v Budapešti dne 27. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 10 mírové smlouvy s Maďarskem ze dne 10. února 1947, č. 192 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Maďarskem:

1. Úmluva o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských ze dne 26. května 1928, č. 55 Sb. z roku 1930;

2. Jednací řád rozhodčích komisí, které byly zřízeny podle čl. 13, odst. 5 úmluvy ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, uveřejněný vyhláškou ministrů spravedlnosti, financí a zahraničních věcí ze dne 27. července 1931, č. 134 Sb.;

3. Úmluva o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše ze dne 24. srpna 1937, č. 124 Sb. z roku 1938;

D. vládě rumunské prostřednictvím československého velvyslanectví v Bukurešti dne 1. března 1948, že si přeje, aby podle čl. 10 mírové smlouvy s Rumunskem ze dne 10. února 1947, č. 209 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Rumunskem:

1. Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných ze dne 7. května 1925, č. 171 Sb. z roku 1926;

2. Úmluva o pomoci při vymáhání daní ze dne 20. června 1934, č. 98 Sb. z roku 1936;

3. Úmluva o správní pomoci a právní ochraně ve věcech daňových ze dne 20. června 1934, č. 99 Sb. z roku 1936;

4. Úmluva, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních, ze dne 20. června 1934, č. 100 Sb. z roku 1936;

5. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze dne 7. května 1925, č. 172 Sb. z roku 1926.

Tím byly tyto smlouvy podle výše uvedených ustanovení mírových smluv ponechány v účinnosti nebo obnoveny.

Dr. Clementis v. r.