Zákon č. 168/1948 Zb.Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia.

(v znení č. 58/1952 Zb.)

Čiastka 59/1948
Platnosť od 13.07.1948 do10.04.1960
Účinnosť od 17.11.1952 do10.04.1960
Zrušený 38/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.11.1952 - 10.04.1960 58/1952 Zb.
13.07.1948 - 16.11.1952