Nariadenie vlády č. 167/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Čiastka 58/1948
Platnosť od 13.07.1948 do31.07.1954
Účinnosť od 13.07.1948 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.

OBSAH

167

Vládní nařízení

ze dne 29. června 1948,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., ze dne 15. dubna 1947, č. 61 Sb. a ze dne 7. října 1947, č. 169 Sb., se mění a zní takto:

b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 290,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.

Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávkaVyměřovací základnaTára pro vnitřní obaly
Kčs
109Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových procent alkoholu2.175.-100 kg čisté váhy nebo 100 litrůpro sudy 13 %
nebo
290.-100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procentpro sudy 13 %
620*)Ethylnatý ether (sirný ether)50.750.-100 kg čisté váhypro sudy 20 %
630Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu4.350.-100 litrů
632Alkoholické aromatické tresti26.100.-
633bVoňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol26.100.-
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.