Vyhláška č. 162/1948 Zb.Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.

Čiastka 56/1948
Platnosť od 19.06.1948 do08.06.1950
Účinnosť od 23.06.1948 do08.06.1950
Zrušený 63/1950 Zb.

OBSAH

162

Vyhláška

ministra financí

ze dne 17. června 1948,

kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.

Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji:


§ 1

Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 290,- Kčs za hl stupeň.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. června 1948.


Dr. Dolanský v. r.