Nariadenie vlády č. 161/1948 Zb.Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Čiastka 56/1948
Platnosť od 19.06.1948 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1948 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

161

Vládní nařízení

ze dne 10. června 1948

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a upravuje takto:

1. Saz. čís. 11 se upravuje takto:

11. Citrony, limony, cedráty; mango ................. 140,-“.

2. Za saz. pol. 109b) 1. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 ............. 200,-“.

3. Nadpis poznámky ke třídě XXI se mění na „Poznámky ke třídě XXI.“, dosavadní znění poznámky se označuje jako „1.“ poznámka a za ni se vkládá tato 2. poznámka: „2. Petrolejový destilát saz. čís. 177, plynový olej saz. čís. 177 a 178, parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 179, dovážené pro továrny pohonných látek k dalšímu průmyslovému zpracování hydrogenací, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 ................ 1,-“.

4. Za saz. čís. 190 se vkládá tato poznámka:

„Poznámka k saz. čís. 189 a 190. Zboží saz. pol. 189a) 1. a 190a) 1., dovážené pro továrny na výrobu brousicího plátna, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ............................ 100,-“.

5. Poznámka za saz. čís. 287 se upravuje takto:

„Poznámka. Papír dovážený pro továrny k výrobě papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. Července 1948 do 31. prosince 1948 ......................... beze cla“.

6. Poznámka za saz. pol. 292a) se upravuje takto:

„Poznámka. Papír želatinový, dovážený k výrobě citlivých fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 ................ 10,-“.

7. Za saz. pol. 296a) 3b) se vkládají tyto poznámky:

„Poznámky k saz. pol. 296a) 3b):

1. Papír dovážený pro továrny na výrobu brousicího papíru, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ...................... beze cla

2. Papír dovážený pro továrny na výrobu papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ....... beze cla“.

8. Za saz. pol. 300a) 4. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Vložky z papíroviny na balení vajec, lité nebo lisované, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ................................. beze cla“.

9. Poznámka za saz. čís. 305 se zrušuje.

10. Saz. pol. 314a) se upravuje takto:

a) hrubě lisované, s patrnými švy po lisování:

1. špičky do dýmek ............................... 250,-

2. ostatní ....................................... 840,-“.

11. Za saz. pol. 404a) se vkládá tato poznámka: „Poznámka. Umělé brusy, váží-li kus více než 2000 kg, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ............. 30,-“.

12. Saz. čís. 443 se upravuje takto:

443. Železné sudy:

a) nýtované, lisované, sdrápkované, letované, svářené, též zhruba natřené ................. 570,-

b) jinak obyčejně nebo jemně opracované, též spojené s obyčejnými hmotami nebo opatřené těsněním z jemných hmot ..................... 970,-

Poznámka. Železné sudy saz. čís. 443, dovážené jako obaly naplněné zbožím, podléhají od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 1/10 příslušné všeobecné celní sazby“.

13. Za saz. pol. 553c) 3. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Pojízdné srovnavače zemin, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ............................ 300,-“.

14. Saz. pol. 597e) se upravuje takto:

e) kysličník hlinitý a hydroxyd hlinitý, umělé ...... 240,-“.

Poznámka za saz. pol. 597e) zůstává nezměněna.

15. Saz. pol. 599h) se upravuje takto:

h) ledek draselný; ledek sodný, čištěný ............. 200,-“.

16. Saz. pol. 599k) 2. se upravuje takto:

k) 2. dusitan sodný; šťavelan draselný (sůl šťavelová), šťavelan sodný; vinný kámen čištěný; uhličitan amonný ..................... 480,-“.

17. Saz. pol. 600a) 2. se upravuje takto:

a) 2. technický molybdenan vápenatý; chlorid hořečnatý .................................. beze cla“.

18. Saz. pol. 600l) 1. a 2. se upravují takto:

l) uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku; dusičnan strontnatý; chlorid barnatý; dusičnan barnatý; sloučeniny prvků vzácných zemin ......... 400,-

Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý a chlorid barnatý, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 .... 50,-“.

19. Za saz. pol. 602f) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Lithopon a Griffitova běl, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ................ 150,-“.

20. Za saz. pol. 604i) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Opiové alkaloidy a jejich deriváty, od 1. července 1948 do 30. června 1949 ............ 50.000,-“.

21. V 1. poznámce za saz. čís. 619, v poznámce za saz. čís. 620 a v 2. poznámce za saz. čís. 622 se slova „u celních úřadů v Bratislavě, Chebu, Liberci, Podmoklech-Děčíně, Praze a v Ústí n. L.“ nahrazují slovy „u celních úřadů v Bratislavě, Děčíně, Chebu, Liberci, Praze, Ústí n. L. a ve Zlíně“.

22. Poznámka k saz. čís. 621 se upravuje takto:

„Poznámka. Argon, dovážený pro továrny na výrobu elektrických lamp, a freon, dovážený pro továrny na výrobu chladicích zařízení, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 .............................................. beze cla“.

23. Za saz. pol. 623a) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Pokosty olejové v sudech, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 ................ 150,-“.

24. Dosavadní poznámka za saz. čís. 624 se nahrazuje těmito dvěma poznámkami:

„Poznámky.

1. Nitrocelulosové pokosty lakové, dovážené pro továrny na výrobu svrškových usní, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ......................................... 540,-

2. Roztoky umělých pryskyřic, bez přísad, dovážené pro továrny na výrobu lakových pokostů, vyclívané u celních úřadů v Bratislavě, Děčíně, Chebu, Liberci, Praze, Ústí n. L. a ve Zlíně, na osvědčení obchodní a živnostenské komory, že jde o jejich upotřebení k výrobě laků, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949 ......................... 150,-“.

25. Saz. čís. 642 se upravuje takto:

642. Doutnáky, zápalnice a bleskovice .............. 1000,-“.

26. Saz. čís. 644 se upravuje takto:

644. Nábojnice, nábojky, náboje, roznětky, rozbušky, rozněcovače ............................... 4800,-

Poznámka. Elektrické rozněcovače, od 1. července 1948 do 30. června 1949 ........................... beze cla“.

27. Za saz. pol. 646a) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Nitrocelulosa, dovážená pro továrny na výrobu lakových pokostů, na osvědčení obchodní a živnostenské komory, že jde o její upotřebení k výrobě laků, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 ............................................. beze cla“.

§ 2

Na dobu od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

9. Fíky.

10. Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.

11. Citrony, limony, cedráty; mango.

12. Pomeranče (též mandarinky).

13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.

14. Datle, pistacie, banány (pisang).

21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35-39. Ovoce.

40-44. Zelenina.

45-52. Semena.

58. Štětka soukenická.

63-72. Dobytek jatečný a tažný.

73-76. Jiná zvířata.

78-82, 86. Výrobky živočišné.

88-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-122, 125-132. Potraviny.

133-134. Dříví.

141b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i pozn. Barevné hlinky.

149. Jiné zeminy a kameny, uměle barvené.

150a) vápno pálené, též hašené.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

183-187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242-244. Hedvábí.

245. Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328-337 i poznámka 1. za saz. čís. 337. Kůže.

351a) 1. Dyhy i desky ze skližených dyh, nevykládané, surové.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

423. Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467a) 1. mykací povlaky nespojené s plstí.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též leštěná.

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t.j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arsen; kovy alkalické a kovy žíravých zemin.

597: a) 1. žíravé draslo pevné (hydroxyd draselný)

a) 2. žíravý natron pevný (hydroxyd sodný)

b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)

Pozn. k e). Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

g) zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

i) popel olověný

q) peroxyd vodíku.

598c) 1. kyselina sírová, nedýmavá (komorová, anglická).

599: a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

c) 1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85 % uhličitanu draselného

e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85 % uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

k) 2. dusitan sodný; šťavelan draselný (sůl šťavelová), šťavelan sodný; vinný kámen čištěný; uhličitan amonný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

o) 1. sirník sodný

o) 2. sirník draselný; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amonný.

600: c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spodium (kostní uhlí)

g) i pozn. běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

k) octan vápenatý, nečistý (z dřevného octa)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601: d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t.j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

e) kresol (matečný louh po krystalované čisté kyselině karbolové)

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z ní.

611. Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612. i pozn. 2. Albumin a albuminoidy; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614. Lepek; škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619. i pozn. 1. až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620b) i pozn. jiné ethery jednoduché, jakož i všechny složené, též ether enantový.

622d) i pozn. 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626. Barvy výslovně nejmenované.

630a) 2. látky svými nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

652a) moučka kostní.

653a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1948; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.