Ústavný zákon č. 150/1948 Zb.Ústava Československé republiky.

Čiastka 52/1948
Platnosť od 09.06.1948 do10.07.1960
Účinnosť od 28.06.1948 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláškou č. 268/1948 Sb. sa zmenil dátum vydania Sbierky zákonov a nariadení z „9. mája 1948" na „9. júna 1948", čo ovplyvnilo aj platnosť predpisu č. 150/1948 Sb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.06.1948 - 10.07.1960

Pôvodný predpis

09.06.1948