Nariadenie vlády č. 97/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.

Čiastka 45/1947
Platnosť od 16.06.1947
Účinnosť od 01.07.1947

97.

Vládní nařízení

ze dne 3. června 1947,

jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 14. dubna 1930, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.:


Čl. I.

Lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení č. 60/1936 Sb., ve znění vládního nařízení č. 171/1946 Sb., se prodlužuje do 31. prosince 1948.


Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty.


Gottwald v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.