Nariadenie vlády č. 96/1947 Zb.Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

Čiastka 45/1947
Platnosť od 16.06.1947
Účinnosť od 16.06.1947

OBSAH

96

Vládní nařízení

ze dne 27. května 1947,

kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:


§ 1

Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zák. č. 125/1946 Sb. počínají dnem 12. června 1946 a končí dnem 30. června 1948.

§ 2

Prioritní lhůty v oboru ochranných známek, na něž se vztahuje ustanovení § 3 zák. č. 125/1946 Sb., se prodlužují do 31. prosince 1947.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r .

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.