Vyhláška č. 80/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií.

Čiastka 40/1947
Platnosť od 31.05.1947
Účinnosť od 26.03.1947

80.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 14. května 1947

o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií.


Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, sjednaná v Paříži dne 21. března 1938, byla uvedena se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, č. 80 Sb. podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. Ústavodárné Národní shromáždění projevilo s ní souhlas dne 12. února 1947 a dne 26. března 1947 byla presidentem republiky ratifikována.


Masaryk v. r.