Vyhláška č. 79/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.

Čiastka 40/1947
Platnosť od 31.05.1947

79.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 14. května 1947

o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.


Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, sjednaná v Moskně dne 12. dubna 1946, byla uvedena se souhlasem presidenta republiky v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1946, č. 157 podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. Ústavodárné Národní shromáždění projevilo s ní souhlas dne 12. února 1947 a dne 16. března 1947 byla presidentem republiky ratifikována.


Masaryk v. r.