Vyhláška č. 76/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií.

Čiastka 38/1947
Platnosť od 23.05.1947
Účinnosť od 01.04.1947

OBSAH

76.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 15. května 1947

o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií.

V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona č. 55/1928 Sb., toto:


§ 1.

Visová povinnost stanovená vyhláškou ministra vnitra ze dne 5. listopadu 1938, č. 270 Sb., o zavedení visové povinnosti ve styku s Francií, se nevztahuje na majitele diplomatických a zvláštních (služebních) cestovních pasů francouzských.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947.


Nosek v. r.