Vyhláška č. 74/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.

Čiastka 37/1947
Platnosť od 17.05.1947
Účinnosť od 01.06.1947

74

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 16. května 1947

o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.


V čl. 6, odst. 5, větě druhé, ústavního dekretu o obnovení právního pořádku ve znění, obsaženém v příloze k zákonu č. 12/1946 Sb., se slova „podle odstavce 2“ opravují na slova „podle odstavce 4“.


Nosek v. r.