Ústavný zákon č. 72/1947 Zb.Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku.

Čiastka 37/1947
Platnosť od 17.05.1947
Účinnosť od 04.05.1947

72

Ústavní zákon

ze dne 7. května 1947,

kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl. I.

Lhůta, stanovená v čl. 6, odst. 5 ústavního dekretu o obnovení právního pořádku, se prodlužuje do 17. června 1949.


Čl. II.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 4. května 1947; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.