Vyhláška č. 70/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.

Čiastka 35/1947
Platnosť od 07.05.1947
Účinnosť od 07.05.1947

70.

Vyhláška ministra financí

ze dne 3. května 1947

o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.

Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., o zavedení kolkových známek jako změněném způsobu vybírání kolku z právních jednání, listin, písemností a úředních úkonů, a podle § 17 popl. pravidel vyhlašuji:


§ 1.

Pro celé území republiky Československé vydávají se jednotné kolkové známky v hodnotách 10 a 50 haléřů a 1 Kčs, 2 Kčs, 3 Kčs, 5 Kčs, 8 Kčs, 10 Kčs, 12 Kčs, 20 Kčs, 30 Kčs, 50 Kčs, 100 Kč a 200 Kčs.

§ 2.

Nové kolkové známky podle § 1 se shodují rozměry, úpravou a kresbou vrchního a spodního tisku s kolkovými známkami vydanými podle vyhlášky ministra financí ze dne 13. dubna 1938, č. 83 Sb., o vydání nových kolkových známek, liší se však od nich textem potud, že označení „kolek“ je nahrazeno na nových známkách slovy „kolková známka“ a místo označení „Kč“ a „haléřů“ je použito měnových zkratek „Kčs“ a „h“. Typografická úprava nového textu se nemění. Barva vrchního tisku haléřových hodnot je olivově zelená, hodnot korunových jasně červená. Podtisk obou hodnot je proveden v barvě zlatožluté.

§ 3.

Dosavadních kolkových známek, vydaných podle vyhlášky ministra financí ze dne 30. listopadu 1945, č. 146 Sb., o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách, a podle vyhlášek pověřence financí ze dne 14. listopadu 1945, č. 307 Úr. v., o vydání nových korunových kolků, ze dne 9. února 1946, č. 25 Sb. n. SNR, o vydání nových haléřových kolků, o stáhnutí kolků emise 1941 v hodnotě do 10.- Kčs z oběhu, o výměně kolků emise 1941 za kolky obnovené emise 1938 a o zrušení povolení placení kolkových poplatků v hotovosti, a ze dne 23. září 1946, č. 111 Sb. n. SNR, o vydání 12.- Kčs kolků, lze i nadále používati k zapravení poplatků, daní obchodových a dávek za úřední úkony podle příslušných předpisů. Kdy pozbudou tyto kolkové známky platnosti a jak se provede jejich výměna, bude vyhlášeno později.


§ 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.