Vyhláška č. 67/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.

Čiastka 33/1947
Platnosť od 06.05.1947
Účinnosť od 01.04.1947
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou - (čl. I bod 1, 4, 5 a 8 nadobúdajú účinnosť dňom 4.8.1946)

OBSAH

67

Vyhláška ministra průmyslu

ze dne 17. dubna 1947,

jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.

Podle § 1 vládního nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství, a podle §§ 6, 7, 23 a 25 prvního prováděcího nařízení k vládnímu nařízení o organické výstavbě hospodářství ze dne 29. srpna 1939, č. 197 Sb., nařizuji:


Čl. I

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 268/1939 Sb. ve znění vyhlášek č. 31/1940 Sb., č. 75/1941 Sb. a č. 301/1941 Sb., se mění takto:

1. § 1, bod X. zní:

„X. Hospodářská skupina průmyslu energetického.“

2. § 1, bod XI. a XII. zní:

„XI/XII. Hospodářská skupina dřevařského průmyslu.“

3. § 1, bod XVIII. a XIX. zní:

„XVIII/XIX. Hospodářská skupina textilního a oděvního

průmyslu.“

4. § 1, bod XXII. zní:

„ XXII. Hospodářská skupina vodáren.“

5. § 2, bod X. zní:

„X. Hospodářská skupina průmyslu energetického:

Výroba, rozvod a dodávka energie (elektřiny, plynu a páry) včetně dodávky vedlejších produktů při výrobě docilovaných, pokud nenáležejí do působnosti jiné hospodářské skupiny.“

6. § 2, bod XI. a XII. zní:

„XI/XII. Hospodářská skupina dřevařského průmyslu:

Výroba neb zpracování:

dřevěné moučky (ex s. č. 62);

štětin (ex s. č. 84);

dříví palivového (s. č. 133);

dříví stavebního a užitkového (s. č. 134a);

surovin soustružnických a řezbářských (s. č. 136 až 141), vyjímajíc výrobu celuloidu a ostatních umělých látek řezbářských a soustružnických, knoflíků, přezek, sponek a zapinadel k oděvům, zhotovených z těchto hmot, všeho druhu;

zboží kartáčnického a řešetářského (tř. XXVII - s. č. 275 až 278);

zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a pod. (tř. XXVIII - s. č. 279 až 283) mimo vložky do bot, lýkové kabelky a kufry z pletiv (ex s. č. 281 b, c, a ex. s. č. 282);

zboží dřevěného a zboží ze surovin soustružnických a řezbářských (tř. XXXIV - s. č. 347 až 367), mimo dřevěnou obuv (ex s. č. 356 a ex s. č. 358), dřevěné střevíce s koženými svršky (ex s. č. 356 c), fotofilmy (ex s. č. 361), knoflíky, přezky, sponky a zapinadla k oděvům všeho druhu (ex s. č. 358, 361, 362), korkové cihly (s. č. 365) a vložky do bot zcela nebo zčásti ve spojení s korkem nebo korkovými hmotami (ex s. č. 366);

hraček (ex s. č. 299, 300, 301, 309, 310, 314, 318, 342, 388, 408, 409, 410, 424, 425, 426, 480, 486, 509, 514, 520, 521, 522, 543 a 575);

vánočních ozdob skleněných (ex s. č. 388), staniolových (ex s. č. 505) a z leonského zboží (ex s. č. 524);

lamety (ex s. č. 498 a 499);

dřevěných předmětů (ex s. č. 577);

hudebních nástrojů (s. č. 579 až 583).

Závody na impregnování dřeva.“

7. § 2, bod XVIII. a XIX. zní:

„XVIII/XIX. Hospodářská skupina textilního a oděvního průmyslu:

Výroba neb zpracování:

okrasných květin (s. č. 54);

vlasů (ex s. č. 84);

peří (s. č. 85);

bavlny, příze a zboží z ní (tř. XXII - s. č. 180 až 201) mimo odpadky surové bavlny, pokud jsou bíleny, čištěny nebo jiným způsobem upravovány pro účely chemického průmyslu (ex s. č. 180), pásky do psacích a pod. strojů (ex s. č. 194 a), žárové punčošky (ex. s. č. 201 a) a ucpávky (ex s. č. 201 e);

lnu, konopí, juty a jiných přediv rostlinných, výslovně nejmenovaných (tř. XXIII - s. č. 202-219) mimo ucpávky (ex s. č. 219 e);

vlny, vlněného zboží a vlněné příze (tř. XXIV - s. č. 220 až 239) mimo domácí obuv a střevíce z textilií s plstěnou podrážkou (ex s. č. 238);

hedvábí a hedvábné zboží (tř. XXV - s. č. 240-260) mimo výrobu umělého hedvábí;

výrobků oděvního průmyslu (tř. XXVI - s. č. 261-274);

umělých květin (ex s. č. 299 a 639);

pružných tkanin a pružného zboží stávkového a prýmkařského (s. č. 316);

oděvů a jiných předmětů konfekcionovaných lepením a pod. z látek kaučukem potažených atd. (s. č. 317) mimo plynové masky; voskovaného plátna a zboží z něho (tř. XXXI - s. č. 321-327) mimo pokrývky na podlahu z linolea a pod. směsí (ex s. č. 323);

kožených oděvů (ex s. č. 342);

kožešin nekonfekcionovaných (s. č. 345);

kožešin konfekcionovaných (s. č. 346);

knoflíků, přezek, sponek, zapinadel k oděvům všeho druhu (ex s. č. 199, 215, 232, 254, 260, 300, 342, 358, 361, 362, 408, 424, 425, 468, 480, 509, 510, 520) mimo nýtované stiskací knoflíky, háčky, ouška, sponky a kovové součástky šlí a podvazků (ex s. č. 468, 480, 509, 510, 520);

vaty a obvazů upravených k účelům léčivým (s. č. 630 b). Zpracování buničité vlny.

Chemické čistírny, barvírny a prádelny. Zasilatelské podniky, jež na podkladě příslušného živnostenského oprávnění dávají výrobky textilní ve mzdě vyráběti nebo zušlechťovati.“

8. § 2, bod XXII. zní:

„XXII. Hospodářská skupina vodáren:

Těžba, úprava, rozvod a odpad vody.“


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947, ustanovení čl. I, bod 1., 4., 5. a 8. dnem 4. srpna 1946.


Laušman v. r.