Nariadenie vlády č. 64/1947 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.

Čiastka 32/1947
Platnosť od 29.04.1947
Účinnosť od 29.04.1947

OBSAH

64

Vládní nařízení

ze dne 18. dubna 1947,

kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 11, 13, 17 a 19 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:


§ 1

Použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví č. 91/1943 Sb. ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví č. 213/1943 Sb. se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

Lichner v. r.