Nariadenie vlády č. 63/1947 Zb.Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu".

Čiastka 32/1947
Platnosť od 29.04.1947
Účinnosť od 21.05.1946

63.

Vládní nařízení

ze dne 9. dubna 1947,

jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu".

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech:


§ 1.

Stanovy československého vojenského řádu „Za svobodu“, připojené k vládnímu nařízení ze dne 2. dubna 1946, č. 105 Sb., jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu“, a jsoucí jeho součástí, se doplňují na konci dalším (11.) článkem tohoto znění:

„Čl. 11.

Věci československého vojenského řádu „Za svobodu" spravuje ministerstvo národní obrany.“


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. května 1946; provedou je ministři národní obrany a zahraničních věcí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Zmrhal v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Ďuriš v. r.

Lichner v. r.