Nariadenie vlády č. 53/1947 Zb.Vládní nařízení o letním čase v roce 1947.

Čiastka 27/1947
Platnosť od 14.04.1947 do01.01.1948
Účinnosť od 14.04.1947 do01.01.1948

OBSAH

53.

Vládní nařízení

ze dne 1. dubna 1947

o letním čase v roce 1947.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 8. března 1946, č. 54 Sb., o letním čase:


§ 1.

Počátek letního času v roce 1947 se určuje na den 20. Dubna 1947 o druhé hodině středoevropského času a provede se posunutím hodinových ručiček na třetí hodinu.

§ 2.

Konec letního času v roce 1947 se určuje na den 5. Října 1947 o třetí hodině letního času a provede se posunutím hodinových ručiček na druhou hodinu.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.