Nariadenie vlády č. 32/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku

Čiastka 17/1947
Platnosť od 19.03.1947
Účinnosť od 01.07.1947

32.

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1947

o úpravě všeobecného celního sazebníku.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1.

Všeobecný celní sazebník, platný pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravuje a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení.


§ 2.

Tím se zrušují všechna ustanovení, upravující znění celního sazebníku a celní sazby, zejména ustanovení čl. I až IV vládního nařízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb., o úpravě celního sazebníku, ve znění vládního nařízení ze dne 9. července 1936, č. 215 Sb.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.


Příloha k vládnímu nařízení č. 32/1947 Sb.

VŠEOBECNÝ CELNÍ SAZEBNÍK PRO ČESKOSLOVENSKÉ CELNÍ ÚZEMÍ.

PRVNÍ DÍL.

DOVOZ.

I. Zboží osadnické.

Saz. čís.Všeobecná sazba Kčs
za 100 kg
1.Kakaové boby a slupky:
a) surové100.-
b) pražené600.-
2.Káva:
a) surová2200.-
b) pražená2700.-
3.Čaj6000.-

II. Koření.

Saz. čís.Všeobecná sazba Kčs
za 100 kg
4.Pepř (černý, bílý a červený [španělský, též paprika], dlouhý pepř; pepřový prach); nové koření; zázvor:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej1200.-
2. ostatní1000.-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej1500.-
2. ostatní1300.-
5.Skořice:
a) nemletá:
1. v balení pro drobný prodej1700.-
2. ostatní1500.-
b) mletá:
1. v balení pro drobný prodej2000.-
2. ostatní1700.-
6.Badián (čínský anýz); hřebíček (též hřebíčkové matky); macis (muškátový květ); muškátové ořechy nevyloupané:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej2500.-
2. ostatní2200.-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej2900.-
2. ostatní2500.-
7.Muškátové ořechy vyloupané:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej3400.-
2. ostatní3000.-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej4000.-
2. ostatní8400.-
8.Kardamomy, šafrán, vanilka:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej4800.-
2. ostatní4200.-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej5600.-
2. ostatní4800.-
Poznámka. Koření, dovážené k výrobě etherických olejů a trestí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla

III. Jižní ovoce.

Saz. čís.Všeobecná sadzba
Kčs
za 100 kg
9.Fíky:
a) čerstvé120.-
b) sušené:
1. v krabicích, bedničkách nebo košíčkách400.-
2. ve věncích nebo jinak balené300.-
Poznámka. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené pro továrny kávových náhražek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50.-
10.Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky350.-
Poznámka. Zbéží saz. čís. 10, dovážené k výrobě octa, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením40,-
11.Citrony, limony, cedráty140.-
12.Pomeranče (též mandarinky)480.-
z hrubé váhy
Poznámka. Pomeranče, mimo mandarinky, v polobednách480.-
13.Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená70.-
14.Datle, pistacie, banány (pisang)540.-
15.Ananas600.-
16.Mandle:
a) suché, nevyloupané nebo vyloupané360.-
Poznámka. Suché mandle, dovážené k výrobě mandlového oleje, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
b) nezralé ve skořápce150.-
17.Piniová (limbová) jádra, nevyloupaná; svatojanský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy čerstvé, sušené nebo solené120.-
18.Piniová (limbová) jádra, vyloupaná; granátová jablka600.-

IV. Cukr.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
19.Cukr řepový a ostatní cukry stejného druhu (cukr třtinový), nehledíc na stupeň čistoty, mimo melasu600.-
20.Cukr jiného druhu (škrobový [hroznový], ovocný, mléčný a pod.); pálený cukr600.-
21.Melasa60.-
Poznámka. Melasa, dovážená továrnami k výrobě kyseliny citronové, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením3.-

V. Tabák.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
22.Tabák a všeliké tabákové výrobky5000.-
z vlastní váhy

VI. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
23.Pšenice, špalda100.-
z hrubé váhy
Poznámky.
1. Souržice se vyclívá podle poměru váhy zrn pšeničných a žitných příslušnými celními sazbami. K obsahu zrn jednoho nebo druhého druhu obilí do 5 % váhy se nepřihlíží.
2. Pšenice, dovážená továrnami k výrobě škrobu nebo lepku do množství 60.000 q ročně, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením
50.-
24.Žito125.-
z hrubé váhy
25.Ječmen100.-
z hrubé váhy
26.Oves100.-
z hrubé váhy
27.Kukuřice30.-
Poznámka. Kukuřice k setí na zelenou píci, na osvědčení ústřední zájmové organisace zemědělské6.-
28.Pohanka16.-
29.Proso20.-
30.Slad130.-
z hrubé váhy
31.Hrách, čočka, boby a fazole:
a) hrách, čočka90.-
z hrubé váhy
b) boby a fazole30.-
32.Vikev, vlčí bob (lupina):
a) vikev36.-
b) vlčí bob (lupina)36.-
Poznámka k saz. čís. 23 až 29, 31 a 32.
Obilí v klasech a luštěniny v luskách, zralé, se vyclívají jako příslušný druh obilí nebo luštěnin. Obilí a luštěniny ve slámě se vyclívají polovinou celní sazby pro příslušný druh obilí nebo luštěnin.
33.Mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin (opíchané, šrotované, loupané zrní; kroupy, krupky, krupice)300.-
z hrubé váhy
Poznámka. Semolina, dovážená továrnami k výrobě těstovin do množství 20.000 q ročně, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením15.-
34.Rýže neloupaná a loupaná, i rýže zlomková:
a) neloupaná10.-
b) ostatní40.-
Poznámka. Mlýnské výrobky z rýže se vyclívají podle saz. čís. 33.

VII. Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
Ovoce:
35.Vinné hrozny, čerstvé; vinný rmut600.-
36.Vlašské ořechy a lískové oříšky, zralé200.-
37.Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé:
a) jemné ovoce stolní:
1. broskve a nektarinky, hrušky, jablka a jahody300.-
2. ostatní300.-
z hrubé váhy
b) ostatní nebalené nebo prostě v pytlích nasypané:
1. jablka, hrušky a kdoule, nebalené (alla rinfusa):
α) jablka:
αα) od 1. listopadu do 31. května100.-
z hrubé váhy
ββ) od 1. června do 31. října 300.-
z hrubé váhy
β) ostatní25.-
2. jablka, hrušky a kdoule, prostě v pytlích nasypané:
α) jablka:
αα) od 1. listopadu do 31. května100.-
z hrubé váhy
ββ) od 1. června do 31. října300.-
z hrubé váhy
β) ostatní35.-
3. švestky a ostatní ovoce, nejmenované pod 1. a 2.50.-
c) ostatní ovoce jinak balené:
1. jablka:
α) od 1. listopadu do 31. května100.-
z hrubé váhy
β) od 1. června do 31. října300.-
z hrubé váhy
2. ostatní85.-
z hrubé váhy
38.Švestky sušené:
a) v sudech, bednách, pytlích nebo v podobných obalech o hrubé váze větší než 30 kg nebo nebalené165.-
b) jinak balené300.-
39.Ovoce výslovně nejmenované, upravené (sušené, stlačené, rozkrájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené; naložené ve slané vodě nebo v octě, v sudech; švestková povidla bez přísady cukru)300.-
Zelenina:
40.Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák):
a) brambory:
1. od 1. února do 31. července440.-
z hrubé váhy
2. od 1. srpna do 31. ledna50.-
b) řepa cukrová, řepa krmná (burák)5.-
Poznámka. Řepa cukrová, dovážená cukrovary v pohraničí, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
41.Cibule a česnek:
a) cibule:
1. o průměru 2 cm a větším100.-
z hrubé váhy
2. o průměru menším než 2 cm170.-
z hrubé váhy
b) česnek100.-
z hrubé váhy
Poznámka. Cibule o průměru 2 cm a větším, dovážená továrnami k výrobě rybích konserv v době od 15. února do 31. května, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením25.-
42.Zelí čerstvé:
a) od 16. července do 30. listopadu50.-
b) od 1. prosince do 15. července100.-
z hrubé váhy
43.Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, čerstvé:
a) jemná zelenina stolní:
1. lanýže1300.-
z hrubé váhy
2. chřest, karotky ve svazečcích, okurky, salát hlávkový a špenát440.-
3. ostatní440.-
z hrubé váhy
b) obyčejná zelenina85.-
z hrubé váhy
44.Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, upravené (sušené, stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené):
a) sušená zelenina, též solená600.-
b) ostatní, též solené; pak ve slané vodě nebo v octě naložené, v sudech:
1. okurky200.-
2. ostatní270.-
Poznámka. Ovoce a zelenina v plechovkách, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené nebo jinak, než zde udáno, upravené se vyclívají jako potraviny.
Rostliny a části rostlin:
Semena:
45.Řepka a podobná semana olejnatá:
a) řepka60.-
z hrubé váhy
b) podobná semena olejnatá850.-
z hrubé váhy
46.Mák (též zralé makovice)200.-
47.Semeno lněné a konopné (semenec), semena olejnatá, jinde nezařaděná:
a) semeno lněné a konopné (semenec)40.-
Poznámka. Semeno lněné a konopné na osvědčení obchodní a živnostenské komory v Prazebeze cla
b) semena olejnatá, jinde nezařaděnábeze cla
48.Semeno hořčičné (též mleté, v sudech)30.-
49.Semeno jetelové:
a) vičenec120.-
b) jiné350.-
50.Semena travní500.-
z hrubé váhy
51.Anýz, koriandr, kmín, fenykl120.-
z hrubé váhy
Poznámka. Zboží saz. čís. 51, dovážené k výrobě etherických olejů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením3.-
52.Semena výslovně nejmenovaná250.-
Poznámka. Semena výslovně nejmenovaná, dovážená továrnami k výrobě etherických olejů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
53.Všeliká semena v obálkách a podobně pro drobný prodej upravená2500.-
Okrasné květiny a okrasné listoví, pak živoucí rostliny:
54.Okrasné květiny (též ratolesti s ozdobnými plody), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:
a) čerstvé1700.-
b) sušené (též přírodní slaměnky), i barvené, napuštěné nebo jinak upravené, aby byly trvanlivé400.-
55.Okrasné listoví, traviny, ratolesti (bez ozdobných plodů a květů), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:
a) čerstvé850.-
b) sušené, i barvené, napuštěné anebo jinak upravené, aby byly trvanlivé400.-
56.Živoucí rostliny (také v obyčejných květináčích, kbelících a podobných nádobách):
a) kvetoucí rostliny1000.-
b) strony a keře800.-
c) květinové cibule, hlízy a oddenky (rhizomy, bulvy)300.-
d) vinná réva35.-
e) ostatní, též sazenice, rouby, odnože a výhonky70.-
Ostatní rostliny a části rostlin:
57.Kořen čekankový, sušený (nepražený), též krájený85.-
z hrubé váhy
58.Štětka soukenická25.-
59.Chmel1200.-
z hrubé váhy
60.Chmelová moučka (lupulin)1700.-
z hrubé váhy
61.Mořská tráva, esparto (kavil přepevný či alfa), piasava a podobné rostlinné látky k vycpávání, pletení, na kartáče a košťata; lýko, rafia; rákosí; sláma; seno; stelivo; vše též barvenébeze cla
62.Rostliny výslovně nejmenované a jejich části:
a) čerstvébeze cla
b) sušené neb upravené (na prach umleté nebo jinak rozmělněné nebo barvené):
1. luffa3.-
2. ostatní80.-

VIII. Dobytek jatečný a tažný.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg živé váhy
63.Voli360.-
64.Býci360.-
65.Krávy330.-
66.Mladý hovězí dobytek300.-
67.Telata300.-
za kus
68.Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli)50.-
69.Jehňata a kůzlata40.-
za 100 kg živé váhy
70.Vepřový dobytek:
a) váží-li kus nejvýše 130 kg750.-
b) váží-li kus více než 130 kg300.-
za kus
71.Koně:
a) starší dvou let4200.-
b) do dvou let2000.-
Poznámka. Ssavá hříbata u klísen1000.-
72.Mezci, muli a osli500.-

IX. Jiná zvířata.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
73.Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou):
a) živá270.-
b) mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin600.-
74.Zvěř srstnatá a pernatá:
a) živábeze cla
b) mrtvá, též rušená300.-
75.Ryby, raci sladkovodní, pozemní hlemýždi, scampi, vše čerstvé:
a) ryby mořské10.-
b) ostatní270.-
Poznámka. Násada úhoří k chovu, na osvědčení ministerstva zemědělstvíbeze cla
76.Mořská zvířata lasturová nebo korýši (na př. ústřice, mořští raci, mořští pavouci, krabi, želvy), čerstvá, též uvařená, nikoli však vyloupaná960.-
77.Zvířata výslovně nejmenovanábeze cla

X. Výrobky živočišné.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
78.Mléko a smetana:
a) mléko70.-
z hrubé váhy
b) smetana600.-
z hrubé váhy
79.Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý:
a) vejce drůbeží200.-
b) žloutek a bílek, tekutý220.-
Poznámka. Žloutek a bílek, tekutý, dovážený továrnami k výrobě usní, umělých tuků jedlých, rybích konserv nebo k výrobě těstovin, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
80.Med včelí a umělý760.-
Poznámky.
1. Plástve medu v úlech bez živých včel340.-
2. Úly se živými včlami, též s medem v plástvech a s voštinamibeze cla
81.Vosk živočišný:
a) přírodní40.-
b) připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo v koule zhnětený), též s jinými látkami smíšený, na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový tmel a pod. vosky470.-
82.Houby rohovité:
a) jemné i obyčejné houby (houby mycí a koňské) v přírodním stavu, neupravené, neprané; houby koňské prané, dále zpracované, avšak nebílené200.-
b) ostatní houby rohovité870.-
83.Kožešiny a kůže, surové (mokré nebo suché, též solené nebo vápněné, avšak dále nezpracované)beze cla
84.Chlupy, vlasy a žíně veškeré, surové nebo upravené (a to vochlované, vyvařené, barvené nebo mořené, též kadeřené); štětinybeze cla
85.Peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky a brky); pera ozdobná, neupravenábeze cla
86.Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené; blány zlatotepecké; střevové provazy30.-
z čisté váhy
87.Živočišné výrobky výslovně nejmenovanébeze cla

XI. Tuky.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
Tuky jedlé:
88.Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné600.-
89.Vepřové a husí sádlo, syrové i vyškvařené:
a) syrové150.-
b) vyškvařené200.-
90.Umělé tuky jedlé
Poznámky.
1. Jedlý lůj, syrový nebo vyškvařený, se vyclívá podle saz. čís. 90.
2. Všeliké jedlé tuky po denaturaci k technickému upotřebení15.-
3. Jedlý lůj, oleomargarin a premier jus, dovážené továrnami k výrobě jedlých tuků, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením150.-
Technické tuky a mastné kyseliny:
91.Tuk rybí, velrybí a tuleníbeze cla
92.Lůj zvířecí, syrový nebo vyškvařený; lůj lisovaný15.-
93.Lůj rostlinný, olej palmový, olej z palmových jader a kokosových ořechů, tuhý:
a) lůj rostlinný a olej palmovýbeze cla
b) olej z palmových jader a kokosových ořechů, tuhý6.-
94.Vosk rostlinný:
a) vosk japonský10.-
b) vosk karnaubový a jiný rostlinný vosk výslovně nejmenovaný:
1. surový40.-
2. připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo v koulích), též s přísadou jiných látek560.-
Poznámka. Vosk karnaubový a jiný tvrdý vosk rostlinný, dovážený pro továrny na ceresin, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
95.Kyselina stearová (stearin), kyselina palmitová (palmitin)280.-
96.Parafin:
a) nečistý, také parafinové šupiny220.-
b) jiný260.-
Poznámka. Měkký parafin, tající při teplotě 42o C nebo nižší, dovážený k výrobě zápalek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50.-
97.Degras a kyselina olejová:
a) kyselina olejová (olein)120.-
b) jiný160.-
98.Ceresin420.-
99.Vaselina a lanolin (přečištěný tuk z vlny):
a) v sudech500.-
b) v plechovkách a podobných menších nádobách1000.-
100.Kolomaz:
a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků530.-
b) jiná230.-
101.Tuky a směsi tuků, výslovně nejmenované20.-
Poznámka. Pevné zbytky po čištění a zpracování tuků a mastných olejů, dovážené továrnami k extrakci tuků a mastných olejů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením8.-

XII. Mastné oleje.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
102.Olej řepkový v sudech, měchách a měchýřích260.-
103.Olej lněný, sojový, čínský dřevný a jiné oleje mastné, výslovně nejmenované, v sudech, měchách a měchýřích, mimo olejové pokosty:
a) olej dřevný čínský, bez přísad40.-
b) ostatní160.-
104.Olej olivový, kukuřičný, makový, sezamový, podzemnicový, bukvicový a slunečnicový v sudech, měchách a měchýřích100.-
z hrubé váhy
Poznámka. Olej sulfurový6.-
Poznámka k saz. čís. 103 a 104. Olej skočcový saz. čís. 103, olej olivový (též olej turnantový, i olej z olivových jader) a podzemnicový saz. čís. 104, k technickým účelům s podmínkou, že se zdenaturují u celních úřadů výslovně zmocněných6.-
105.Olej bavlníkový v sudech, měchách a měchýřích160.-
z hrubé váhy
Poznámka. Olej bavlníkový, dovážený k účelům technickým, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením6.-
Poznámka k saz. čís. 103 až 105. Oleje sojový, podzemnicový, sezamový, slunečnicový a bavlníkový, surové, dovážené továrnami k výrobě jedlých tuků a olejů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením10.-
106.Oleje mastné, v lahvích, džbánech a podobných nádobách pod 25 kg:
a) oleje saz. čís. 102 a 103300.-
b) oleje saz. čís. 104200.-
c) olej bavlníkový300.-
Poznámka ke tř. XII.
Mastné oleje v lahvích a džbánech nebo v jiných podobných nádobách o váze aspoň 25 kg se vyclívají jako mastné oleje v sudech.

XIII. Nápoje.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
107.Pivo:
a) v sudech100.-
b) v lahvích nebo džbánech400.-
108.Lihové tekutiny pálené:
a) vinné destiláty4000.-
b) likéry, punčové tresti a jiné lihové tekutiny pálené, s přísadou cukru nebo jiných látek; francovka7200.-
c) arak, rum3200.-
d) jiné lihové tekutiny pálené3700.-
109.Víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné; medovina:
a) nezahuštěné šťávy z plodů citrusových200.-
b) ostatní:
1. v sudech600.-
2. v lahvích1200.-
Poznámka. Vína, obsahující více než 22.5 objemových procent alkoholu, se vyclívají jako lihové tekutiny pálené.
110.Víno šumivé5000.-
111.Ocet stolní:
a) v sudech180.-
b) v lahvích nebo džbánech360.-
112.Minerální vody přírodní neb umělé50.-
Poznámka k saz. čís. 107, 109 a 111. Nápoje, které se dovážejí v pohraničním styku ke spotřebě pohraničního obyvatelstva, v konvicích, džbánech, plechových lahvích nebo v lahvích skleněných, po obchodnicku neupravených, se vyclívají jako nápoje v sudech.

XIV. Potraviny.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
113.Chléb obyčejný, černý i bílý; lodní suchary150.-
114.Pečivo (suchary, sušenky, koláče, oplatky atd.)1500.-
115.Ságo a ságové náhražky, tapioka, arrowroot300.-
116.Těstoviny (t. j. makarony, nudle a podobné nepečené výrobky z mouky)470.-
117.Maso:
a) čerstvé:
1. vepřové800.-
2. ostatní720.-
b) upravené, a to nasolené, sušené, uzené, v láku, též vařené1500.-
118.Masité droby2000.-
119.Sýry a tvaroh:
a) sýry1100.-
b) tvaroh1000.-
120.Sledi nasolení neb uzení:
a) nasolení20.-
b) uzení70.-
z hrubé váhy
121.Ryby výslovně nejmenované, nasolené, uzené, sušené:
a) nasolené10.-
b) ostatní300.-
122.Ryby připravené (marinované nebo v oleji atd.), v sudech:
a) v oleji400.-
b) ostatní800.-
123.Kaviár a kaviárové náhražky3600.-
124.Kávové náhražky (též pražená čekanka)770.-
125.Kakaové máslo180.-
126.Kakaový prášek2000.-
127.Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky2600.-
128.Konservy rybí, masové a korýšové:
a) v oleji1200.-
b) ostatní2000.-
129.Konservy zeleninové (mimo zeleninu sušenou saz. pol. 44a)2000.-
130.Konservy ovocné, zahuštěný mošt, zahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí; tamarindy:
a) zahuštěné šťávy z plodů citrusových1200.-
b) ostatní2000.-
131.Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené (mimo požívatiny jmenované pod saz. čís. 114, 123, 126 a 127):
a) zahuštěné šťávy z plodů citrusových1200.-
b) ostatní2000.-
Poznámka. Kondensované nebo sušené mléko1000.-
132.Poživatiny výslovně nejmenované:
a) sušené žloutky a bílky1200.-
b) ostatní2000.-
Poznámky.
1. Pevný žloutek pro závody průmyslové, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Kondensované nebo sušené mléko1000.-

XV. Dříví, uhlí a rašelina.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
133.Dříví palivové, také kůra, roští, otýpky (fašiny), vrbové proutí, chrastí (klestí), vyloužené tříslo a tříslové cihly6.-
134.Dříví stavební a užitkové; korek:
a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké, kulaté, přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
1. kulatina, loupaná i neloupaná:
α) buková5.-
β) z jehličnatých dřevin4.-
γ) dubová, jasanová, jilmová, akátová3.-
δ) ostatníbeze cla
Poznámka. Kulatina buková a dubová, o středním průměru přes 30 cm, dovážená továrnami k výrobě dyh, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. dříví přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracované, též železniční pražce:
α) železniční pražce1.-
β) sudovina dubovábeze cla
γ) dříví bukové10.-
δ) dříví z jehličnatých dřevin12.-
ε) dříví dubové, jasanové, jilmové, akátové6.-
ζ) ostatníbeze cla
Poznámka k saz. pol. 134a) 2. Bukové latě, dovážené továrnami k výrobě nábytku z ohýbaného dřeva, bukové dříví, dovážené továrnami k výrobě podpatků a obuvnických kopyt, surové vlysy bukové a dubové, dovážené továrnami k výrobě vlysů a parket, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
Poznámky k saz. pol. 134a) 1-2.
1. Dříví brusné a pilařské odřezky, dovážené továrnami k výrobě celulosy, vzdálenými nejvýše 50 km od celní hranice, do množství 650.000 q ročně, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Dříví impregnované podléhá celní přirážce10.-
b) dříví stavební a užitkové, mimoevropské, kulaté nebo v hrubých špalcích sekerou osekaných, též řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy, dále neopracovanébeze cla
c) korekbeze cla
135.Dřevěné uhlí, rašelina a rašelinové uhlí, lignit a kamenné uhlí, koks a všechno pevné palivo umělě z těchto hmot vyrobené:
a) dřevěné uhlí a rašelina (též brikety z nich)30.-
Poznámky.
1. Dřevěné uhlí borové, dovážené továrnami k výrobě aktivního uhlí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1.-
2. Rašelina, dovážená továrnami k průmyslovému zpracování na melasová krmiva, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením1.-
b) ostatníbeze cla

XVI. Suroviny soustružnické a řezbářské.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
136.Třtina obecná (španělský rákos), surová, neštípaná; hole a vzácnější třtiny, surovébeze cla
137.Ořechy kokosové, kokvilové a skořápky ořechů kokosových; ořechy arekové a kamennébeze cla
138.Rohy, rohové kotouče, špičky rohů, paznehty, hnáty, kopyta, kosti, vše přírodní nebo pouze štípané, narovnané nebo rozřezanébeze cla
139.Jantar (také hmota jantarová), gagat, slonovina a jiné zuby zvířecí, želvovina, mořská pěna, perleť a jiné skořepiny lasturové, vše přírodní nebo pouze štípané, narovnané nebo rozřezanébeze cla
140.Kostice surová; korály surové (též vrtané, nikoli však čištěné nebo broušené)beze cla
141.Celuloid v deskách, prutech nebo trubkách, též leštěný, i podložený, dále však nezpracovaný; umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované:
a) celuloid v deskách, prutech nebo trubkách, též leštěný, i podložený, dále však nezpracovaný10.-
b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované120.-
z hrubé váhy

XVII. Nerosty jinde nezařaděné.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
142.Kameny surové nebo pouze zhruba osekané nebo nejvýše na třech stranách pilou nebo lanem řezané; desky neštípané a pilou nebo lanem neřezanébeze cla
143. Kyz železný (pyrit)beze cla
144.Rudy výslovně nejmenované, též upravenébeze cla
145.Sádra:
a) přírodní, též mletábeze cla
b) pálená2.-
Poznámka. Sádra pálená, dovážená továrnami keramickými k výrobě forem a továrnami k výrobě zrcadlového skla, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
146.Bílá křída, těživec:
a) přírodníbeze cla
b) mleté, plavené:
1. bílá křída7.-
2. těživec12.-
147.Smirek:
a) přírodníbeze cla
b) zrněný, mletý, plavený34.-
148.Barevné hlinky:
a) přírodníbeze cla
b) pálené, mleté, plavené, lisované:
1. koks ze živičné břidlice, nemletý10.-
2. ostatní75.-
c) krášlené400.-
Poznámka. Leštící červeň, dovážená továrnami k výrobě zrcadlového skla, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením30.-
149.Jiné zeminy a kameny, uměle barvené400.-
150.Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:
a) vápno pálené, též hašené5.-
b) ostatníbeze cla

XVIII. Látky lékárnické a voňavkářské.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
151.Šťáva lékořicová (ze sladkého dřeva), zahuštěná, v bednách nebo v kusech400.-
152.Ambra šedá; bobří stroj; pižmo (mošus); cibet; kantaridy (španělské mušky); zrna pižmová (abelmošová); kubeby; opium; muškátový balzám (muškátové máslo); voda bobkotřešňová600.-
153.Kafr:
a) surovýbeze cla
b) čištěný (rafinovaný)780.-
154.Vonné vodičky (lihuprosté), jako: vodička z květů pomerančových, vodička růžová, levandulová, fenyklová, z máty peprné, millefleurová a podobné vodičky:
a) v nádobách nejméně o 10 kg hrubé váhy120.-
b) v nádobách lehčích než 10 kg hrubé váhy330.-
155.Silice (etherické oleje):
a) silice anýzová, badiánová, jalovcová a peprnomátová; anethol1000.-
Poznámka. Surová silice badiánová a surová silice peprnomátová, dovážené továrnami na výrobu silic k dalšímu zpracování rektifikací, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením30.-
b) ostatní400.-

XIX. Barviva a třísliva.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
156.Dřeva barvířská:
a) ve špalcíchbeze cla
b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)30.-
c) na drobno rozdělaná, kvašená65.-
157.Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá:
a) ve špalcíchbeze cla
b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)30.-
158.Kůra dubová a kůra stromů jehličnatýchbeze cla
159.Kůry jiné, pak kořeny, listy, květy, plody (na př. myrobalány), borky, duběnky a pod., též rozřezané, mleté nebo jinak na drobno rozdělané, k barvení nebo k vydělávání kožíbeze cla
160.Katechu (hlinka japonská); kino; zrna alkermesová; lac-dye, orelanbeze cla
161.Mořenové výtažky; garancin a a garancinetta; lakmus; sepie surová, v měchýřcíchbeze cla
162.Oreseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované13.-
163.Výtažky barvířské výslovně nejmenované:
a) tekuté200.-
b) pevné330.-

XX. Klovatiny (gumy) a pryskyřice.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
175.Ropa a minerální oleje, nejsou-li způsobilé ke svícení bez předchozího přečištění destilací; dehet hnědouhlený a dehet břidličný:
a) ropa a minerální oleje, obsahují-li podílu přecházejícího do 150o C:
1. nejvýše 30 % obj.1.-
z vlastní váhy
2. více než 30 % obj.50.-
z vlastní váhy
b) dehet hnědouhlený a dehet břidličný1.-
z vlastní váhy
176.Ropa, jíž lze svítiti bez předchozího přečištění destilací50.-
z vlastní váhy
177.Oleje minerální, jakož i oleje z dehtu hnědouhelného a břidličného, polorafinované (poločištěné) nebo rafinované (čištěné), hutnoty 0.880 nebo menší, též smíšené s živočišnými nebo rostlinnými oleji nebo tuky:
a) hutnoty do 0.790220.-
z vlastní váhy
b) hutnoty vyšší než 0.790 do 0.880180.-
z vlastní váhy
178.Oleje minerální, jakož i oleje z dehtu hnědouhelného a břidličného, polorafinované (poločištěné) nebo rafinované (čištěné), hutnoty větší než 0.880, též smíšené s živočišnými nebo rostlinnými oleji nebo tuky220.-
z vlastní váhy
179.Zbytky destilace nebo rafinace olejů minerálních, jichž nelze užíti jako olejů k mazání, mimo zbytky pevné120.-
z vlastní váhy
Poznámka ke třídeě XXI.
Minerální oleje, dovážené rafineriemi minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením:
a) ropa a minerální oleje saz. čís. 175, obsahují-li podílu přecházejícího do 150o C:
1. přes 30 do 45 % obj.5.-
z vlastní váhy
2. přes 45 do 60 % obj.10.-
z vlastní váhy
3. přes 60 do 80 % obj.20.-
z vlastní váhy
4. přes 80 % obj.35.-
z vlastní váhy
b) ropa saz. čís. 17620.-
z vlastní váhy
c) benzin surový saz. čís. 17735.-
z vlastní váhy
d) destilát petrolejový saz. čís. 17725.-
z vlastní váhy
e) destilát mazacích olejů saz. čís. 17820.-
z vlastní váhy
f) parafinový olej saz. čís. 177 a 178 a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 1791.-
z vlastní váhy

XXII. Bavlna, příze a zboží z ní,

též pomíšené jinými předivy rostlinnými, nikoli však vlnou nebo hedvábím.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
180.Bavlna surová, mykaná, bílená, barvená, mletá; odpadkybeze cla
181.Bavlněná vata, mimo vatu k léčebným účelům; niti upravené k čištění strojů atd.200.-
182.Přást surový, bílený, barvený, potištěný:
a) jednoduchý nebo dvojpramenný215.-
b) troj- nebo vícepramenný430.-
Bavlněná příze:
183.jednoduchá, surová:
a) do čís. 12 po anglicku310.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku420.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku730.-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku840.-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku880.-
f) přes čís. 90 po anglicku950.-
Poznámky.
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes 22 mm tlusté, dovážená pro tkalcovny látek polohedvábných, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku300.-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku360.-
2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku300.-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku360.-
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku430.-
z e) přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku280.-
z f) přes čís. 90 až čís. 120 po anglicku300.-
z f) přes čís. 120 po anglicku20.-
3. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, v přadenech, dovážená pro tkalcovny polohedvábných aksamitů a polohedvábných aksamitových stuh, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku215.-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku250.-
S celní výhodou podle poznámek 1. až 3. může býti projednávána stejná příze i je-li bílená, a to s přirážkou podle saz. pol. 187a).
184.dvojpramenná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku420.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku530.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku840.-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku990.-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku1100.-
f) přes čís. 90 po anglicku1220.-
Poznámka. Dvojpramenná surová příze bavlněná, dovážená pro tkalcovny na látky polohedvábné, pak k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku360.-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku420.-
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku420.-
z e) přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku420.-
z f) přes čís. 90 až čís. 120 po anglicku400.-
z f) přes čís. 120 po anglicku40.-
185.troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku730.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku880.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku1300.-
d) přes čís. 50 po anglicku1500.-
Poznámka. Bavlněná příze troj- nebo vícepramenná přes čís. 60 po anglicku, dovážená k vyšívání (nit vyšívací), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku630.-
2. přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku450.-
3. přes čís. 90 po anglickubeze cla
186.troj- nebo vícepramenná, opětovně skaná, surová:
a) do čís. 12 po angicku880.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku1000.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku1500.-
d) přes čís. 50 po anglicku1750.-
187.Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) jest podrobena přirážce k celní sazbě, stanovené pro příslušnou surovou přízi, a to:
a) bílená240.-
b) mercerovaná270.-
c) barvená (také potištěná)430.-
d) bílená a mercerovaná430.-
e) barvená (také potištěná) a mercerovaná490.-
188.Příze pro drobný prodej upravená:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná; troj- nebo vícepramenná, jednou skaná2800.-
b) troj- nebo vícepramenná, opětovně skaná3000.-
Bavlněné zboží:
189.obyčejné, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové1600.-
Poznámka. T. zv. kordové látky, dovážené pro továrny na výrobu pneumatik, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením240.-
2. bílené2200.-
3. barvené2600.-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané2600.-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané3600.-
b) vzorkované:
1. surové2200.-
2. bílené2600.-
3. barvené3100.-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané3800.-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané4000.-
190.obyčejné, husté, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm více než 38 nití:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové2600.-
Poznámka. T. zv. kordové látky, dovážené pro továrny na výrobu pneumatik, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením390.-
2. bílené5250.-
3. barvené6100.-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané7300.-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané7800.-
b) vzorkované:
1. surové2700.-
2. bílené5400.-
3. barvené6300.-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané7500.-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané800.-
191.jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až včetně čís. 100:
a) surové:
1. hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)
Poznámka. Bavlněné tkaniny jemné, surové, nevzorkované, též prané, dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1100.-
2. vzorkované6000.-
b) bílené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. bílené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7000.-
β) vzorkované7500.-
2. barvené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7500.-
β) vzorkované8000.-
3. potištěné nebo pestře tkané:8000.-
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)8000.-
β) vzorkované8500.-
192.velmi jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 100:
a) surové:
1. hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)
Poznámka. Bavlněné tkaniny velmi jemné, surové, nevzorkované, též prané, dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením2200.-
2. vzorkované7200.-
b) bílené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. bílené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7800.-
β) vzorkované8500.-
2. barvené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)8500.-
β) vzorkované9200.-
3. potištěné nebo pestře tkané:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)9200.-
β) vzorkované9800.-
Poznámka k saz. čís. 189 až 192. Tkaniny t. zv. bagdadské a madrasové8000.-
193.Aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu, též aksamitové stuhy4600.-
Poznámka. Podle sazby stanovené na aksamity se vyclívají též manšestry s rozřezaným flórem.
194.Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy):
a) pásky do psacích, počítacích a pod. strojů, napuštěné barvou9600.-
b) ostatní7700.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením450.-
Poznámka k saz. čís. 189 až 194. Tkaniny mercerované v kusu nebo tkaniny zhotovované zcela nebo částečně z mercerované příze, i takové aksamity a stuhy, jsou podrobeny přirážce k celní sazbě, stanovené na příslušnou tkaninu600.-
195.Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu:
a) hladké:
1. surové9500.-
Poznámka. Hladký tyl, surový, též praný, dovážený k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením2100.-
2. bílené, barvené, potištěné, pestře tkané10.000.-
Poznámka. Tuhé sítě na způsob bobinetu3300.-
b) vzorkované, mimo ty, které mají vzorek (dessin) na způsob krajek:
1. surové10.000.-
2. bílené, barvené, potištěné, pestře tkané11.000.-
Poznámka. Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu s krajkovým vzorkem se vyclívají jako krajky.
196.Záclony (stores, vitrages a podobné věci) a nábytkové síťky, zhotovené na způsob bobinetu nebo krajek, odměřeně tkané13.200.-
197.Krajky, též vzdušné vyšívání (leptané zboží)22.500.-
198.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. toliko na okraji vyšívané21.900.-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)24.000.-
b) tyl a krajky, vyšívané22.500.-
c) výslovně nejmenované21.900.-
199.Zboží prýmkářské a knoflikářské5000.-
200.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkové a pletené:
1. surové7500.-
2. bílené, barvené, potištěné, pestře stávkované nebo pletené8200.-
b) punčochy a ponožky:
1. váží-li tucet párů více než 1 kg7500.-
2. váží-li tucet párů nejvýše 1 kg14.500.-
c) rukavice:
1. váží-li tucet párů více než 300 g10.200.-
2. váží-li tucet párů nejvýše 300 g17.000.-
d) výslovně nejmenované10.200.-
201.Technické potřeby:
a) žárové punčošky (nevypálené i vypálené)5500.-
b) vysoušecí plst, tkaná, též zdrastěná4000.-
c) hnací řemeny2900.-
d) popruhy a knoty1900.-
e) hadice tkané nebo pletené; motouz průměru 1 mm nebo většího; hrubé sítě, provazy a podobné technické potřeby800.-
Poznámka. Motouzy menšího průměru než 1 mm se vyclívají jako příze.
f) tkalcovské nitěnky:
1. ze skané příze1400.-
2. jinaké3700.-

XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich,

nikoli však pomíšené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
202.Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva rostlinná, vesměs surové, močené (rosené), třené, vochlované, bílené, barvené a jich odpadkybeze cla
203.Vata z těchto přediv, mimo vatu k léčebným účelům; niti upravené k čištění strojů atd.200.-
Příze:
204.Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy):
a) jednoduchá, surová120.-
b) jednoduchá, bílená, loužená nebo barvená400.-
c) skaná:
1. surová1100.-
2. ostatní1500.-
d) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá:
α) surová1100.-
β) ostatní1500.-
2. skaná:
α) surová2100.-
β) ostatní2800.-
205.Příze konopná (z konopného vlákna a z konopné koudele, též pomíšená jinými předivy do této třídy patřícími); příze výslovně nejmenovaná:
a) jednoduchá, surová300.-
b) jednoduchá, bílená, loužená nebo barvená500.-
c) skaná1600.-
Poznámka. Surová příze z konopí manilského, sisalového nebo z podobných přediv k výrobě kloboukových úpletů, pod podmínkou, že 2500 m této příze váží 1 kg nebo měné, dovážená přes celní úřady v Krnově a Vejprtech90.-
d) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá1600.-
2. skaná2200.-
206.Příze jutová (z juty, též pomíšená lnem):
a) jednoduchá, surová300.-
b) jednoduchá, bílená, loužená nebo barvená; jutová příze skaná500.-
c) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá1600.-
2. skaná2200.-
Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku150.-
Zboží lněné, konopné, jutové atd.:
207.Tkaniny z příze lněné nebo ramiové (z čínské kopřivy), nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní):
a) surové:
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm500.-
2. o 41 až 80 nitích v osnově a útku ve čtverci o straně 2 cm740.-
3. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm980.-
4. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1100.-
2. o 41 až 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1600.-
3. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm3200.-
4. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
208.Tkaniny z příze lněné nebo ramiové (z čínské kopřivy), vzorkované (o střídavých vazbách základních nebo jinak vzorkované, mimo damašky):
a) surové:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm3200.-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200.-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200.-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm5500.-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
209.Damašky všeho druhu, též surové:
a) surové:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm3200.-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200.-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200.-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm5500.-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500.-
210.Batisty (kmenty); gázy, linony a jiné řídké tkaniny10.000.-
211.Krajky, krajkové okraje, tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu36.000.-
212.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. jen na okraji vyšívané37.000.-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)40.000.-
b) krajky a tyly, vyšívané38.000.-
c) výslovně nejmenované37.000.-
213.Aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem)6500.-
214.Zboží stuhové6800.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením400.-
215.Zboží prýmkářské a knoflikářské4400.-
216.Tkaniny z konopné a jiné příze saz. čís. 205, též pomíšené jinou přízí patřící do této třídy, nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní):
a) surové:
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm900.-
2. o 41 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1400.-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1600.-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm3200.-
Poznámka. Všechny jiné tkaniny z příze konopné atd. se vyclívají jako tkaniny z příze lněné.
217.Jutové tkaniny:
a) surové, nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní), nanejvýš o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm900.-
b) látky na nábytek a na oděvy, čalouny, jakož i všechny tkaniny z juty, spojené s jinými předivy rostlinnými, včetně bavlny, jestliže převládá počet jutových nití3400.-
Poznámka. Tkaniny jutové, v nichž převládá počtem nití bavlna, pokud se týče len, ramie (čínská kopřiva), konopí nebo rostlinná přediva výslovně nejmenovaná, se vyclívají jako tkaniny bavlněné, pokud se týče lněné nebo konopné.
c) výslovně nejmenované1500.-
Poznámka. Jutové tkaniny vyšívané, krajky, tyl, aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu, zboží stuhové, prýmkářské a knoflikářské z juty se vyclívají jako stejné zboží ze lnu.
218.Koberce na podlahu ze lnu, konopí, juty a z jiných přediv rostlinných, výslovně nejmenovaných, též bílené, barvené, potištěné, vzorkované:
a) bez flóru1500.-
b) s flórem5000.-
219.Zboží provaznické a potřeby technické:
a) lana, lodní lana, provazy průměru aspoň 5 mm, též bílené, dehtem napuštěné1000.-
Poznámka. Kokosová a podobná vlákna v provazy stočená (kokosová příze atd.), dovážená k výrobě opkrývek a pod., na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
b) provazy menšího průměru než 5 mm a motouzy:
1. pro drobný prodej neupravené1500.-
2. pro drobný prodej upravené (v klubko svinuté atd.) o průměru větším než 1 mm1700.-
3. pro drobný prodej upravené o průměru 1 mm a menším3000.-
c) hadice, tkané nebo pletené1700.-
d) hnací řemeny2100.-
e) zboží provaznické a potřeby technické výslovně nejmenované1400.-
Poznámka. Zboží stávkové a pletené z přediv třídy XXIII. se vyclívá podle saz. čís. 200.

XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží,

též pomíšené jinými předivy, nikoli však hedvábím.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
220.Vlna surová, praná, česaná, barvená, bílená, mletá a odpadkybeze cla
221.Vata z vlny a chlupů (srsti); klobouková vata a kloboukový podsadek (návěj), obojí jenom polozplstěné, nevalchované370.-
Příze:
222.Příze z hrubé srsti (chlupů) zvířecí (z chlupů dobytka hovězího a ze srsti podobné) až včetně čís. 5 metricky, surová:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná480.-
b) vícepramenná740.-
Poznámka. Příze z hrubé srsti zvířecí přes čís. 5 metricky, jakož i příze bílená, barvená, potištěná se vyclívá podle saz. čís. 226 jako příze mykaná.
223.Příze mohérová, alpaková (též mottled-alpaková) a ispahánská; všechna tato příze jednoduchá nebo dvojpramenná, surová, při dovozu přes celní úřady výslovně zmocněnébeze cla
224.Příze česaná ze srsti velbloudí, jednoduchá nebo dvojpramenná, surová, při dovozu přes celní úřady výslovně zmocněné50.-
225.Příze česaná, výslovně nejmenovaná:
a) surová, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky400.-
2. přes čís. 45 metricky700.-
b) surová, dvoj- nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky580.-
2. přes čís. 45 metricky980.-
Poznámky.
1. Příze česaná, výslovně nejmenovaná, surová, jednoduchá nebo dvojpramenná, přes čís. 30 až včetně čís. 50 metricky, dovážená k výrobě prýmků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Dvojpramenná příze lastingová čís. 40 až čís. 65 metricky, dovážená pro tkalcovny na lasting, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
c) bílená, barvená, potištěná, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky980.-
2. přes čís. 45 metricky1300.-
d) bílená, barvená, potištěná, dvojpramenná nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky1300.-
2. přes čís. 45 metricky1600.-
e) melírovaná vlnou barvenou nebo potištěnou, jakož i vlnou nebarvenou (přírodně bílou):
1. jednoduchá1100.-
2. dvoj- nebo vícepramenná, též takováto příze z praménků různé barvy1300.-
Poznámka. Potištěná příze na osnovy ke kobercům a na osnovy k látkám nábytkovým, dovážená na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením60.-
226.Příze mykaná a příze výslovně nejmenovaná, na způsob mykané předená:
a) surová, jednoduchá480.-
b) surová, dvoj- nebo vícepramenná740.-
c) bílená, barvená, potištěná:
1. jednoduchá740.-
2. dvoj- nebo vícepramenná970.-
227.Příze upravená pro drobný prodej1770.-
Vlněné zboží:
228.Houně; hrubé sukno (na haleny); soukenné okraje980.-
229.Vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované, též potištěné:
a) váží-li čtvereční metr více než 700 g5000.-
b) váží-li čtvereční metr více než 200 až 700 g8500.-
c) váží-li čtvereční metr 200 g nebo méně11.000.-
Poznámka. Vlněné tkaniny, dovážené továrnami k výrobě vzdušného vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením700.-
230.Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem), též potištěné10.000.-
231.Zboží stuhové8000.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením480.-
232.Zboží prýmkářské a knoflikářské5300.-
233.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metrové)10.000.-
b) punčochy a ponožky:
1. váží-li tucet párů více než 1 kg10.600.-
2. váží-li tucet párů 1 kg nebo méně13.600.-
c) rukavice14.000.-
d) výslovně nejmenované10.600.-
234.Šály a tkaniny na způsob šálů; krajky a krajkové štáky; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu14.300.-
235.Výšivky vyšité hedvábím15.000.-
236.Výšivky vyšité jinými látkami12.500.-
237.Koberce na podlahu:
a) ze srsti psí, telecí nebo hovězí, pomíšené též malým množstvím vlny1000.-
b) koberce vázané10.000.-
c) jiné a koberce z plsti, též potištěné4000.-
238.Plst a plstěné zboží (mimo koberce na podlahu):
a) hrubá plst ze zvířecí srsti (též přikrojená, dehtovaná nebo lakovaná)1100.-
b) jiná plst a plstěné zboží:
1. nepotištěné4000.-
2. potištěné6500.-
239.Technické potřeby:
a) dna k sítům, provazy a lana ze žíní; hrubé mřížky, druhané sítě a podobné potřeby technické výslovně nejmenované1200.-
b) plachetky na lisování a filtrování, váží-li čtvereční metr více než 500 gramů2000.-
Poznámka. Plachetky na lisování a filtrování o váze 500 g nebo menší se vyclívají jako vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované.
c) hadice tkané nebo pletené; popruhy3200.-
d) hnací řemeny3400.-

XXV. Hedvábí a hedvábné zboží,

též pomíšené jinými předivy.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
240.Hedvábné zámotky (kokony); odpadky hedvábné nespředenébeze cla
241.Hedvábná vata, mimo vatu k léčebným účelům500.-
242.Hedvábí (smotané nebo niťované [filované]), též skané:
a) surovébeze cla
b) bělené (lepidla zbavené)600.-
c) barvené:
1. na černo2000.-
2. jinak barvené2600.-
243.Floretové hedvábí (odpadky hedvábné, předené), též skané:
a) surové nebo bělenébeze cla
b) barvené:
1. na černo1240.-
2. jinak barvené1560.-
244.Hedvábí umělé:
a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché3350.-
2. skané4000.-
Poznámka. Umělé hedvábí, surové nebo bílé, nebarvené, jednoduché, o větším počtu zákrutů než 600 na 1 m délky (krep nebo voile), na osvědčení obchodní a živnostenské komory v Brně1050.-
b) barvené:
1. jednoduché4700.-
2. skané5350.-
Poznámky.
1. Hedvábí umělé, surové nebo bílé, nebarvené, jednoduché nebo skané, dovážené pro továrny na výrobu hedvábných a polohedvábných tylů, síťovitých látek tkaných na způsob tylu, krajek a krajkových šátků, tkanin, stuh, zboží stávkového, pleteného, prýmkářského, pružných tkanin, pružných stuh, pružného zboží stávkového, pleteného a prýmkářského, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením250.-
2. Umělé hedvábí potištěné na osnovy k výrobě látek nábytkových a koberců, dovážené na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením100.-
245.Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná:
a) příze s vločkami (chuchlíky) z odpadkového hedvábí1000.-
b) jiná1500.-
Poznámka. Surová příze česaná, prostoupená vláknem neniťovaného (nefilovaného) hedvábí, se vyclívá jako příze česaná saz. čís. 225.
246.Niti z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, též spojeného s jinými předivy, bílené nebo barvené, upravené pro drobný prodej4800.-
Zboží celohedvábné
(z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého):
247.Celohedvábné zboží, vyšívané35.000.-
248.Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu; gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky57.000.-
Poznámky.
1. Hedvábné gázy, dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením8400.-
2. Hedvábné gázy, dovážené na vzdušné vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1400.-
249.Hedvábná mlýnská plátýnka30.000.-
250.Celohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:
a) hladké (nefasonované):
1. nebarvené nebo barvené na černo40.000.-
2. jinak barvené, potištěné, pestře tkané43.500.-
Poznámka. Celohedvábné tkaniny hladké, dovážené na vzdušné vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1400.-
b) fasonované:
1. nebarvené nebo barvené na černo42.000.-
2. jinak barvené, potištěné, pestře tkané45.000.-
251.Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem)54.000.-
252.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkované nebo pletené látky v celých kusech (zboží metrové)43.500.-
b) punčochy a ponožky58.500.-
c) rukavice46.500.-
d) výslovně nejmenované46.500.-
253.Stuhové zboží:
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo jiných tkanin saz. čís. 24858.500.-
b) stuhy aksamitové a stuhy s aksamitovými vzorky54.000.-
c) jiné:
1. nefasonované
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením650.-
2. fasonované46.500.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením700.-
254.Zboží prýmkářské a knoflikářské27.000.-
Zboží polohedvábné
(z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy):
255.Polohedvábné zboží vyšívané; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu, gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky30.000.-
256.Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:
a) hladké (nefasonované)12.000.-
b) fasonované13.000.-
Poznámka. Polohedvábné tkaniny i fasonované se vyclívají podle položky a), váží-li čtvereční metr více než 200 gramů.
257.Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem)24.000.-
258.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metrové)12.000.-
b) punčochy a ponožky16.250.-
c) rukavice13.000.-
d) výslovně nejmenované13.000.-
259.Stuhové zboží:
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo z jiných tkanin saz. čís. 25530.000.-
b) stuhy aksamitové a stuhy s aksamitovými vzorky24.000.-
c) jiné:
1. polohedvábné stuhy tkané na způsob rypsu, 6 cm široké nebo užší, barvené na černo, na šedo nebo na hnědo (stuhy na klobouky)9000.-
2. nefasonované jiné12.000.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením600.-
3. fasonované13.000.-
Poznámka. Sparterie, dovážená továrnami k výrobě kloboukových úpletů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením650.-
260.Zboží prýmkářské a knoflikářské7800.-
Poznámky ke třídě XXV.
1. Zcela hrubé tkaniny, vzhledu režného balicího plátna, připravené ze surového přediva z odpadkového hedvábí, jichž se užívá na plachetky pro lisy, na utěrky a pod., též s jednotlivými barvenými nitkami; vyztužovací tkaniny pro výrobu obuvi570.-
2. Hedvábí, jež je vpředeno do příze z jiného přediva, avšak toto předivo buď nezakrývá anebo se netáhne souvisle po celé délce niti tkaninové, zůstává při tkaninách z takovéto příze nepovšimnuto.

XXVI. Zboží konfekční.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
261.Umělé květiny, hotové, zcela nebo částečně z látek textilních30.000.-
262.Součástky umělých květin, zcela nebo částečně z látek textilních7200.-
Poznámka. Kaučukové trubičky k výrobě umělých květin, i když jsou spojeny s látkami textilními720.-
263.Péra ozdobná, upravená, a práce z těchto per46.000.-
264.Umělá kožišina z peří:
a) z pštrosího a podobného jemného peří46.000.-
b) z jiného peří:
1. konfekcionovaná, také nášivkové pruhy26.000.-
2. výslovně nejmenovaná20.000.-
265.Práce vlásenkářské a jiné práce z vlasů10.000.-
za kus
266.Kloboukové šišáky z plsti:8.50
267.Klobouky mužské a chlapecké:
a) z hedvábí a z tkanin všeho druhu, klaky; též garnované40.-
b) z plsti:
1. negarnované19.-
2. garnované27.-
c) ze slámy, lýka, dřevěných loubků nebo z jiných surovin
1. negarnované13.-
2. garnované27.-
268.Klobouky ženské a dívčí všeho druhu:
a) negarnované19.-
b) garnované32.-
269.Klobouky všeho druhu, ozdobené50.-
Poznámky.
1. Klobouky ženské a dívčí tvaru a úpravy jako klobouky mužské a chlapecké se vyclívají jako tyto klobouky.
2. Čepice, čapky a podobné pokrývky hlavy, mimo fezy, se vyclívají jako klobouky.
3. Garnovaným je klobouk, který je vypraven podšívkou, lemovkou, koží do klobouků a jednoduše danou stuhou, látkou, šňůrou a podobnými věcmi nebo také jen jednotlivými těmito součástkami.
270.Fezy (turecké čepice) se třapcem nebo bez něho2.50
za 100 kg
271.Vějíře:
a) z obyčejných hmot5000.-
b) z jemných hmot nebo s nimi8500.-
c) z velmi jemných hmot nebo s nimi17.800.-
d) vystrojené drahými kovy:
1. zlatem43.000.-
2. stříbrem30.000.-
272.Deštníky a slunečníky, povlečené látkami:za kus
a) nevystrojené drahými kovy:
1. ozdobené nebo z krajek, z výšivek115.-
2. z hedvábí75.-
3. z polohedvábí55.-
4. z jiných látek25.-
b) vystrojené drahými kovy:
1. zlatem210.-
2. stříbrem125.-
273.Nášivky ze šňůr, bíz, ženilek a podobných prýmků, i dále konfekcionované (nikoli však s krajkami nebo výšivkami), zhotovené:za 100 kg
a) zcela nebo částečně z hedvábí, hedvábí floretového neb umělého30.000.-
b) z jiného přediva10.000.-
Poznámka. Takovéto nášivky, konfekcionované a krajkami nebo výšivkami, se vyclívají jako zboží výstrojné saz. čís. 274.
274.Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité z látek, výslovně nejmenované, se vyclívají podle hlavní součástky, za kterou se pokládá u dámské konfekce a zboží výstrojného součástka stižená nejvyšším clem, se 40procentní celní přirážkou.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K SAZEBNÍ TŘÍDĚ XXII. až XXVI.

1. Šlichtované nebo klihované přezné osnovy jsou podrobeny 5procentní celní přirážce podle sazby, stanovené pro upotřebený druh příze.

2. Skleněné, porculánové nebo kovové perly, skleň, cetky, skleněné přádlo, vlákna z kostice atd., jež jsou do látky vetkány, vestávkovány nebo vpleteny atd., zůstanou při zařaďování zboží textilního nepovšimnuty.

3. Zboží textilní všeho druhu, spojené s kovovými vlákny (s oblým nebo plochým drátem), jest podrobeno 30procentní celní přirážce k sazbě, stanovené na upotřebený druh textilního zboží.

4. Při vyclívání výšivek rozhoduje základní látka a nepřihlíží se k látce, jíž se vyšívalo, pokud neobsahuje sazebník o tom zvláštních ustanovení. Vyšívané aksamity a tkaniny na způsob aksamitu, jakož i vyšívané stuhy v sazebníku výslovně nejmenované, se vyclívají jako výšivky.

Vyšívané zboží stávkové, pletené, prýmkářské a knoflikářské - mimo zboží saz. čís. 247 (vyšívané zboží celohedvábné) a 255 (vyšívané zboží polohedvábné) - se nevyclívá jako výšivky, nýbrž podle vlastní své povahy. Bavlněné, lněné a vlněné zboží stávkové a pletené, které jest vyšíváno hedvábím nebo vyzdobeno hedvábnou šitou prací, se vyclívá jako polohedvábné zboží stávkové a pletené saz. čís. 258; rovněž tak se vyclívá bavlněné, lněné a vlněné zboží prýmkářské saz. čís. 260.

5. U punčoch, ponožek, rukavic, u stávkového a pleteného zboží, výslovně nejmenovaného, se nepřihlíží ke konfekci, nejde-li o stávkové nebo pletené zboží výstrojné (výstrojné zboží fantasijní), které nutno vyclívati jako zboží výstrojné podle výzdoby stižené vyšším clem.

Tkaniny, jež jsou obroubeny nebo stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se - nejde-li o předměty obchodu s výstrojným zbožím - podle celních sazeb na věci štité, nýbrž uvaluje se na ně pouze 10procentní přirážka ke clu stanovenému na příslušnou tkaninu.

6. Pytle z hrubých látek se vyclívají jako příslušné tkaniny.

XXVII. Zboží kartáčnické a řešetářské.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
275.Kartáčnické zboží obyčejné, t. j. zboží z neupravených štětin (též z náhražek štětin), ze slámy, piasavy a z jiných látek rostlinných, též vystrojené nebarveným, neleštěným nebo nelakovaným dřevem nebo železem:
a) košťata ze slámy, piasavy nebo z jiných rostlinných látek300.-
b) hrubé štětce1050.-
c) jiné obyčejné zboží kartáčnické600.-
276.Kartáčnické zboží výslovně nejmenované (mimo drátěné kartáče k technickým účelům), vystrojené:
a) obyčejnými hmotami1800.-
b) jemnými hmotami2000.-
c) velmi jemnými hmotami5200.-
d) drahými kovy:
1. zlatem23.000.-
2. stříbrem16.000.-
Poznámky.
1. U třecích kartáčů a u kartáčů na koně se nepřihlíží ke spojení s textilním zbožím.
2. Jemné štětce, nezařaděné do položky c) a d), se vyclívají podle položky b).
277.Hotová dřevěná síta se dny z dřevěného pletiva nebo ze železného drátu; dřevěná dna k sítům660.-
278.Řešetářské zboží výslovně nejmenované se dny:
a) ze žíní nebo z drátu840.-
b) z jiného přediva (mimo ze žíní a z hedvábí)1400.-
c) z hedvábí2800.-

XXVIII. Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných sazebních třídách.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
279.Třtina obecná (španělský rákos), upravenábeze cla
280.Hrubé pokrývky na podlahu a rohožky (pokrývky na vozy a podobné věci), nebarvené nebo barvené200.-
281.Pletené zboží výslovně nejmenované:
a) obyčejné, t. j. hrubé zboží k domácí nebo k živnostenské potřebě, též spojené se dřevem200.-
b) jemné, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými hmotami200.-
c) velmi jemné, t. j. pletené zboží protažené nebo propletené předivem hedvábným nebo jiným, žíněmi nebo kovovými vlákny, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2600.-
d) spojené s jinými velmi jemnými hmotami5200.-
282.Zboží košikářské (též z vrbového proutí upletené):
a) obyčejné (hrubé koše k balení, nůše, košatiny, koše na prádlo, vrše a podobné věci) z neoloupaných neb oloupaných prutů atd., nemořené, nebarvené, nepokostované, nelakované, též spojené se dřevem, železem neb obecnými kovy200.-
b) jemné, t. j. všechno ostatní zboží, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2000.-
c) velmi jemné, t. j. zboží spojené s velmi jemnými hmotami5200.-
Poznámka. Proutěný nábytek se vyclívá jako dřevěné zboží třídy XXXIV.
283.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500.-
b) stříbrem18.000.-

XXIX. Papír a papírové zboží.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
284.Papírovina, bílená nebo nebílená:
a) z hadrů (polohadrovina)beze cla
b) ze dříví, slámy, kavilu (esparta) a podobných vláken:
1. mechanicky rozemletá25.-
2. vyrobená způsobem chemickým38.-
Poznámky.
1. Papírovina dovážená v arších, svitcích nebo ve tvaru lepenky se vyclívá pouze tehdy podle tohoto čísla, je-li prorážená nebo prorazí-li se na žádost strany za úředního dozoru.
2. Papírovina, obsahující více než 50 % vody, podléhá poloviční sazbě. Ve sporných případech se zjistí obsah vody vysušením 300 g papíroviny.
285.Lepenka, též pokrývky na podlahu z lepenky:
a) obyčejná, váží-li čtvereční metr 300 g a více170,-
z hrubé váhy
b) lepenka lisovaná, lepenka břidličná, lepenka lesklá:
1. vulkanfibr360.-
z hrubé váhy
2. ostatní180,-
z hrubé váhy
c) jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo vzorkované barvami, též s vylisovanými vzory480.-
d) pokrývky na podlahu z lepenky1000.-
Poznámky.
1. Barytované kartony, dovážené k výrobě fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením3.-
2. Železná lepenka (karton-fer), dovážená továrnami na stavbu vagonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením3.-
286.Lepenka dehtovaná a kamenná180.-
z hrubé váhy
Papír:
287.Papír balicí, váží-li čtvereční metr aspoň 30 g:
a) nebarvený170,-
z hrubé váhy
b) barvený v papírovině nebo dehtovaný200.-
288.Papír pijavý:
a) obyčejný, nebarvený180.-
b) jemný, též pijavé kartony350.-
c) vzorkovaně lisovaný (pijavý damašek)600.-
289.Papír kreslicí, lepenka malířská, papír měditiskový660.-
290.Papír pestrý, též lakovaný a bíle natřený papír:
a) hladký480.-
Poznámka. Barytovaný papír, dovážený k výrobě fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
b) vzorkovaně lisovaný, krabatý nebo rýhovaný1000.-
291.Papír pergamenový660.-
292.Papír připravený k účelům fotografickým:
a) necitlivý (papír albuminový, želatinový, pigmentový atd.)750.-
Poznámka. Papír želatinový, dovážený k výrobě citlivých fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením180.-
b) citlivý1700.-
293.Jiné papíry chemické:
a) karbonový a indigový1500.-
b) ostatní750.-
294.Papír zlatý a stříbrný a papír se zlatými a stříbrnými vzorky (pravý nebo nepravý, též bronzovaný), papír krajkovitý a podobný papír prorážený600.-
Poznámka. Pruhy z jednoduchého zlatého a stříbrného papíru o hladkých, přímočarých okrajích, též ve svitcích, se vyclívají podle saz. čís. 294; zoubkované pruhy ze zlatého a stříbrného papíru, všechny kašované pruhy z těchto druhů papíru, jakož i všechny pruhy z krajkovitého papíru a z podobného papíru proráženého, též ve svitcích, se však vyclívají podle saz. čís. 299 jako přepychové zboží papírové.
295.Čalouny420.-
296.Papír výslovně nejmenovaný:
a) hladký:
1. novinový papír tiskařský v kotoučích140.-
2. papír cigaretový a hedvábný300.-
3. ostatní:
α) bílý, prostý ligninu300.-
β) ostatní200.-
b) linkovaný330.-
c) vzorkovaně lisovaný, krepovaný, rýhovaný nebo krabatý600.-
297.Papír a lepenka, podložené nebo preložené plátnem (též bavlněným); podšívka z papíru do klobouků, též povlečená látkou900.-
Papírové zboží:
298.Tiskopisy, oznámení a plakáty:
a) dvou- nebo vícebarevné nebo potištěné zlatem nebo stříbrem nebo zhotovené způsobem fotomechanickým2400.-
b) jiné:
1. z viskosového papíru2400.-
2. ostatní1000.-
299.Papírové zboží přepychové, výslovně nejmenované hromadné výrobky obrázkového tisku, hračky, všechny tyto předměty též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami; papírové prádlo; květiny a jich součástky z papíru3400.-
Poznámky.
1. Zboží tohoto čísla, spojené s velmi jemnými hmotami, se vyclívá podle saz. pol. 300d).
2. Hlavičky k loutkám a hlasy do loutek a zvířátek300.-
300.Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmenované:
a) z papíroviny, lepenky, papíru, mimo z papíru saz. čís. 290b), 294 a 296c):
1. listy ke strojům Verdolovým120.-
2. proužky viskosového papíru v šíři nejvýše 6 cm540.-
3. jiné zboží z viskosového papíru2400.-
4. ostatní1200.-
b) z papíru nebo s papírem saz. čís. 290b), 294 a 296c), potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
1. proužky viskosového papíru v šíři nejvýše 6 cm540.-
2. ostatní2400.-
Poznámka. Zboží patřící do pol. a) a b) může býti též spojeno s obyčejnými hmotami.
c) spojené s jemnými hmotami nebo knihařským plátnem3000.-
d) spojené s velmi jemnými hmotami6000.-
Poznámka.
Sem patří zejména též výrobky kartonážní a knihařské (krabice, pouzdra, desky na spisy, desky na knihy a na alba, součástky alb, hotová alba, konfekcionované nebo přepychové kalendáře, zápisníky, knížky záznamní, psací sešity atd.), mimo vázané knihy, mapy, časopisy a hudebniny, které patří do saz. čís. 647.
301.Výrobky tvářené z kamenné lepenky, asfaltu a podobných látek:
a) nenatřené, nelakované, též spojené se dřevem nebo železem:
1. z lepenky nebo z papíru, napojených umělou pryskyřicí600.-
2. z textilních látek, napojených umělou pryskyřicí1000.-
3. ostatní500.-
b) jiné, též spojené s obyčejnými hmotami1000.-
Poznámka. Výrobky tvářené, spojené s jemnými nebo velmi jemnými hmotami, se vyclívají podle saz. pol. 300 c) a d), hračky a podobné předměty z kamenné lepenky atd. podle saz. čís. 299.
302.Hrací karty6000.-
Poznámka. Z hracích karet jest zapraviti kolek z hracích karet podle platných předpisů a prohlašovati je podle počtu her a druhu i jakosti karet.
303.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500.-
b) stříbrem18.000.-

XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
304.Kaučuk přířodní i umělý, gutaperča (též balata), faktis a jiné chemicky vyrobené náhražky kaučuku, vše surové, též čištěné; odpadky z nich, staré opotřebované kusy zboží z nich vyrobeného; obrozený (regenerovaný) kaučuk z kaučukových odpadků (guma Mitchelova)beze cla
305.Kaučukové roztoky120.-
Poznámka. Roztoky kaučuku v benzinu, dovážené továrnami k výrobě máčeného zboží beze švů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením42.-
306.Kaučukové těsto70.-
307.Kaučuková vlákna neopředená (také plochá, nejvýše 3 mm široká)36.-
308.Desky nevulkanisované, krájené, rozestřené, rozválené (patentní desky):
a) slabší než 2 mm500.-
b) ostatní300.-
Poznámka. Nevulkanisované desky patentní, dovážené továrnami k výrobě zboží z patentních desek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením80.-
309.Zboží výslovně nejmenované z patentních desek, vulkanisované nebo nevulkanisované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami3900.-
310.Dětské hračky z měkkého kaučuku, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2000.-
311.Obuv, též spojená se zbožím textilním všeho druhu nebo s jinými hmotami:
a) přezůvky600.-
b) ostatní1200.-
312.Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2000.-
313.Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná300.-
314.Zboží výslovně nejmenované z tvrdé gumy:
a) hrubě lisované, s patrnými švy po lisování840.-
b) jiné, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
1. špičky do dýmek540.-
2. ostatní1800.-
315.Tkaniny a stávkové látky kaučukem potažené, napuštěné, potřené nebo vrstvami kaučuku mezi sebou spojené, z těchto přediv:
a) z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, zcela nebo zčásti3000.-
b) z jiných látek textilních, též plsti1300.-
316.Pružné tkaniny, pružné zboží stávkové a prýmkářské, z těchto přediv:
a) z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, zcela nebo zčásti3000.-
b) z jiných látek textilních:
1. pera do bot1700.-
2. jiné předměty1850.-
Poznámka. Pružné tyly a síťovité látky tkané na způsob tylu, jakož i pružné krajky a výšivky se vyclívají jako tyly a síťovité látky tkané na způsob tylu, pokud se týče jako krajky a jako výšivky saz. tříd XXII až XXV.
317.Oděv a jiné předměty konfekcionované lepením, šitím a podobným způsobem z látek v saz. čís. 315 a 316 jmenovaných se vyclívají jako tyto látky s 20procentní celní přirážkou.
Poznámka. Hlasy do loutek a zvířátek300.-
318.Kaučukové zboží spojené s velmi jemnými hmotami3600.-
319.Kaučukové zboží vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500.-
b) stříbrem18.000.-
320.Technické potřeby:
a) tkaniny na mykací povlaky, dovážené pro továrny, které tyto povlaky vyrábějí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50.-
b) hadice z kaučuku nebo s kaučukem, též s povlaky ze tkanin nebo s drátěnými vložkami910.-
Poznámka. Hadice z patentních desek se vyclívají podle saz. čís. 309.
c) ucpávky2000.-
d) hnací řemeny2000.-
e) pneumatiky (duše a pláště) a obruče na kola vozidel:
1. pro jízdní kola1500.-
2. ostatní3000.-
f) isolační hmota z patentních desek, též vulkanisovaná910.-
g) výzbroje k technickým a elektrotechnickým účelům, k přístrojům, nástrojům atd. z tvrdé gumy, mimo věci z tvrdé gumy hrubě lisované, patřící do saz. pol. 314a)800.-
Poznámka. Zboží saz. pol. 320g), dovážené k stavbě telefonů a mikrofonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
h) kaučukové podložky tiskací a jiné technické potřeby výslovně nejmenované720.-

XXXI. Voskované plátno a zboží z něho.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
321.Voskované plátno, hrubé, nepotištěné; plátno asfaltované600.-
322.Vozové plachty a jinaké přikrývky z hrubých látek, chemicky preparované ve tkanině nebo přízi nebo natřené olejem, dehtem nebo tukovou směsí nebo těmito látkami napuštěné2000.-
323.Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, linolea, kamptulikonu a z podobných směsí:
a) až 2 mm silné2300.-
b) silnější než 2 mm1000.-
Poznámka. Zboží saz. čís. 323, dovážené pro továrny na stavbu vagonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
a) až 2 mm silné500.-
b) silnější než 2 mm300.-
324.Knihařské plátno3000.-
325.Voskované plátno výslovně nejmenované, též voskovaný mušelín a voskovaná dykyta:
a) zboží metrové s neohraničeným vzorem3200.-
b) zboží zhotovené na určitou míru nebo zboží metrové s ohraničeným vzorem3600.-
326.Zboží z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu a voskované dykyty, mimo zboží sedlářské, řemenářské a brašnářské:
a) též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami4200.-
b) spojené s velmi jemnými hmotami800.-
327.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500.-
b) stříbrem18.000.-

XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
Kůže:
328.Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též na hnací řemeny):
a) hřbety (krupony):
1. činěné tříslem850.-
2. činěné minerální solí1020.-
b) jiná (mimo kůži odpadkovou):
1. činěná tříslem730.-
2. činěná minerální solí850.-
c) kůže odpadková350.-
329.Kůže hovězí a koňská, vydělaná jinak než na způsob podešvic, též úplně upravená, avšak nelakovaná:
a) barvy přírodní nebo černá900.-
Poznámka. Hovězí a koňská poltina od rubu, pouze vydělaná, dále neupravená300.-
b) jiná1290.-
Poznámky.
1. Kůže, dovážená k výrobě mykacích povlaků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením300.-
2. Zboží saz. čís. 329, dovážené pro továrny na stavbu vagonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
a) barvy přírodní nebo černé210.-
b) jiné300.-
330.Kůže telecí (teletina), mimo kůži lakovanou1530.-
331.Kůže kozlí (kozlovice), kozí (kozina) a kozlečí (kozletina), vydělaná, též poltěná, nebarvená, bez další úpravy100.-
332.Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), vydělaná, nebarvená, bez další úpravy:
a) po rubu poltěná280.-
b) jiná600.-
333.Kůže kozlí (kozlovice), kozí (kozina) a kozlečí (kozletina), upravená, mimo kůži rukavičkářskou a kůži lakovanou1800.-
334.Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), upravená, mimo kůži rukavičkářskou a kůži lakovanou:
a) barvy přírodní nebo černá660.-
b) ostatní1200.-
335.Všeliká kůže rukavičkářská860.-
Poznámka. Rukavičkářská kůže, vyvezená k barvení a po obarvení zase dovezená, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením320.-
336.Kůže lakovaná všeho druhu1800.-
337.Kůže výslovně nejmenovaná; pergamen:
a) kůže vepřová; pergamen900.-
b) kůže ptáků, plazů, obouživelníků a ryb1800.-
c) ostatní1350.-
Poznámky.
1. Odřezky a jiné odpadky usní saz. čís. 329, 330, 333-337215.-
2. Předměty vykrojené z kůže, pak odkrojky a pruhy kůže, jež byly vyrobeny stmelením, vřezáním nebo výkrojem okras, dírkováním, prošíváním, šitím atd., se vyclívají jako kožené zboží výslovně nejmenované saz. čís. 342, nestanoví-li sazebník jinak.
Kožené zboží:
338.Zboží sedlářské a řemenářské, též spojené s jinými hmotami:
a) bez kovových součástek nebo s kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými součástkami železnými neb ocelovými (mimo železné neb ocelové součástky poniklované nebo jinými kovy povlečené)3000.-
b) s kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými součástkami mosaznými, niklovými nebo z jiných obecných kovů zhotovenými nebo těmito kovy povlečenými (i když jsou ze železa a ocele)4000.-
c) se stříbrným, stříbrem platovaným, postříbřeným nebo pozlaceným kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými kovovými součástkami8000.-
339.Brašnářské zboží kožené, z voskovaného plátna a z hruších látek:
a) vystrojené železem neb ocelí (mimo železo neb ocel, poniklované nebo jinými obecnými kovy povlečené), též spojené s jinými obyčejnými nebo jemnými hmotami5500.-
Poznámka. Sem patří také totéž zboží, vyrobené ze samotného voskovaného plátna, kožného plátna, dále z látek kobercových a podobných.
b) vystrojené jinými kovy než pod a) jmenovanými (mimo kovy drahými), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami8800.-
Poznámka. Sem patří též zboží čistě kožené, váží-li kus 1 kg nebo více.
c) spojené s velmi jemnými hmotami, pak zcela kožené zboží galanterní, váží-li kus méně než 1 kg12.000.-
340.Všeliká obuv zcela nebo zčásti kožená, též spojená se zbožím textilním nebo s jinými látkami, váží-li pár:
a) více než 1200 g1600.-
b) více než 600 až 1200 g2000.-
c) 600 g nebo méně3625.-
341.Rukavice kožené (i pouze přistřižené nebo spojené s textilním zbožím), též vyšívané3000.-
Poznámka. Kožené rukavice lemované, povlečené nebo podšité jemnou kožešinou, se vyclívají jako zboží kožešnické saz. pol. 346b).
342.Kožené zboží výslovně nejmenované:
a) pouze z kůže nebo spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2750.-
b) z kůže spojené s velmi jemnými hmotami4800.-
343.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500.-
b) stříbrem, mimo zboží sedlářské a řemenářské saz. pol. 338c)18.000.-
344.Technické potřeby:
a) rámová kůže na boty (zvaná weltings); přikrojená kůže na sedla jízdních kol; špalky ze surové kůže, dále neopracované1200.-
Poznámka. Sedla jízdních kol patří do saz. čís. 338.
b) hnací řemeny ploché, též řemeny metací:
1. kůže činěné tříslem1400.-
2. z kůže činěné tukem nebo minerální solí, jakož i z kůže surové1600.-
c) hnací šňůry kožené, oblé nebo hranaté, též kroucené1600.-
d) technické potřeby výslovně nejmenované, z vydělané nebo surové kůže, jako kapsy k transportérům, babky stavové, ozubená kola, manžety, kotouče a kruhy těsnicí a pod.1875.-
Poznámka. Válkové pásy, pruhy a listy na tkalcovská pudítka, listy na povlečení volantů (zachycovacích válců), dovážené pro přádelny a tkalcovny, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1300.-

XXXIII. Zboží kožešnické.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
345.Kožešina upravená, nekonfekcionovaná:
a) z koží obyčejných240.-
b) z koží jemných1800.-
346.Kožešina konfekcionovaná:
a) z koží obyčejných10.000.-
b) z koží jemných24.000.-

XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.

Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
347.Užitkové dříví a řezivo: hoblované, drážkované nebo čepované; přiřezané pruty na obruče, též s uzávěrou; připravená sudovina; proutěná košťata; vše surové, nemořené, nebarvené atd.50.-
348.Dřevěný drát a dřevěná vlna:
a) surové50.-
b) mořené nebo barvené120.-
349.Dřevěné nýtky (dřevěné kolíčky), též mořené nebo barvené240.-
350.Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky klížené nebo jinak spojené); vše nedyhované a nevykládané:
a) surové80.-
b) mořené, barvené, pokostované, lakované nebo leštěné120.-
351.Dyhy i desky ze skližených dyh:
a) nevykládané:
1. surové330.-
z hrubé váhy
2. barvené, mořené, pokostované, lakované nebo leštěné580.-
b) vykládané nebo se vlisovaným vzorkem; dřevěná mosaika k použití na dřevěné zboží650.-
352.Dřevěné lišty (na nábytek, na rámy atd.):
a) hladké nebo profilované:
1. surové220.-
2. mořené, barvené, pokostované, lakované, půdované, leštěné, pak všechny lišty dyhované500.-
3. pokládané hmotou nebo s okrasami z hmoty, s vykrouženými nebo vytlačenými ornamenty1200.-
4. bronzované, zlacené, stříbřené, jemně malované1670.-
b) jemně prolamované, vyřezávané nebo vykládané1750.-
353.Rámy (na obrazy, zrcadla atd.), nepatří-li do saz. čís. 362:
a) z dřevěných lišt saz. pol. 352a)1 a 2830.-
b) z dřevěných lišt saz. pol. 352a)31600.-
c) z dřevěných lišt saz. pol. 352a)4 a b)2700.-
354.Hole dřevěné nebo rákosové:
a) zhruba opracované, surové, též na konci okované80.-
b) zhruba opracované, mořené, barvené, pokostované, lakované nebo leštěné, též na konci okované750.-
c) jemně opracované, pak všechny hole spojené s obyčejnými hmotami (mimo hole na konci okované)1500.-
d) spojené s jemnými hmotami2500.-
e) opletené předivy nebo střevovými strunami4000.-
f) spojené s velmi jemnými hmotami8000.-
355.Dřevěné hračky:
a) hrubé, pouze hoblované, vyřezávané nebo soustruhované, surové, nespojené s jinými hmotami250.-
b) jemně pracované, surové, pak všechny hračky mořené, barvené, lakované, leštěné, malované, též spojené s obyčejnými hmotami920.-
c) spojené s jemnými hmotami2000.-
d) spojené s velmi jemnými hmotami5200.-
Poznámka. Hračky z jiných surovin řezbářských této třídy se vyclívají jako zboží z těchto látek.
356.Zboží výslovně nejmenované z obyčejného dřeva, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též skližené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
a) surové, nespojené s jinými hmotami:
1. z měkkého dřeva270.-
z hrubé váhy
2. z tvrdého dřeva nebo dyhované (obyčejným dřevem)500.-
Poznámka. Bukové latě dovážené továrnami k výrobě nábytku z ohýbaného dřeva, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1.-
b) surové, okované nebo jinak spojené se železem nebo s jinými obecnými kovy:
1. z měkkého dřeva400.-
2. z tvrdého dřeva nebo dyhované (obyčejným dřevem)660.-
c) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, mimo zboží pod položkou b) zařaděné:
1. z měkkého dřeva660.-
Poznámka. Prkénka z barveného nebo mořeného dřeva, dovážená továrnami k výrobě tužek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením30.-
2. z tvrdého dřeva nebo dyhované (obyčejným dřevem)1000.-
357.Zboží výslovně nejmenované z jemného dřeva nebo takovýmto dřevem dyhované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též skližené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
a) surové, též okované nebo jinak spojené se železem nebo s jinými obecnými kovy660.-
b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, mimo zboží zařaděné do položky a)1140.-
Poznámka. Prkénka z barveného nebo mořeného dřeva, dovážená továrnami k výrobě tužek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením30.-
358.Zboží dřevěné výslovně nejmenované, jemně soustruhované, pak všechno zboží s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ornamenty, též spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami; vycpávané zboží bez povlaku1700.-
359.Zboží dřevěné výslovně nejmenované, jemně prolamované nebo vyřezávané; dřevěné zboží zlacené, stříbřené nebo bronzované (mimo dřevěné lišty a rámy); dřevěné zboží jemně malované; dřevěné zboží výslovně nejmenované, spojené s jemnými hmotami, mimo kůži a povlaky ze zboží textilního2100.-
360.